Husqvarna ny partner i Johanneberg Science Park för gröna innovationer

25 november 2018
partners utanför jsp

​​​​​​​Välskötta och grönskande grönytor är av signifikant betydelse för samhället, en naturlig del stadsutvecklingen och ett måste i framtidens hållbara samhälle. Husqvarna, som tillverkar utomhusprodukter och tjänster för skötsel av grönytor, blir ny medlem i Johanneberg Science Park och kompletterar därmed den samhällsbyggnadsstarka partnergruppen, i syfte att utveckla nya gröna innovationer.

- Husqvarna har en stark innovationsförmåga och är ledande inom utveckling och tillverkning av produkter för grönyteskötsel. Samarbetet med JSP innebär en möjlighet till att utveckla och utvärdera nya hållbara lösningar för skötsel av parker och andra grönytor i städer samt samverka med andra tongivande aktörer inom samhällsbyggnad säger Kalle Lind, Husqvarna.

Johanneberg Science Park är Sveriges ledande samverkansarena inom samhällsbyggnad. Här testas innovationer och nya lösningar tillsammans med näringsliv, akademi och samhälle på aktiva testbäddar kring Chalmers campus i Göteborg, till exempel HSB Living Lab, A Working Lab, ElectriCity och Riksbyggen brf Viva. Johanneberg Science Park driver även ett flertal större EU-projekt för Göteborgs Stads räkning, till exempel Fossil-free Energy Districts (FED) och Iris Smart Cities.

Än så länge har fokus för Johanneberg Science Parks verksamhet främst legat på byggnation, energi, material och mobilitet, men nu ser man fram emot att även ta sig an utomhusmiljöerna.

- Med Husqvarna får vi en ny partner, som med sitt starka fokus på elektrifiering och digitalisering ger oss nya nätverk och framtidsvisioner på hur vi tillsammans kan skapa ökad livskvalitet för människor i våra gröna städer, säger Göran Havert, affärsutvecklingschef på Johanneberg Science Park. Den gröna utemiljön och den gröna industrin kan spela en stor roll och bidra till att flera av FN:s hållbarhetsmål uppnås, inte minst vad gäller hållbara städer, hälsa och välbefinnande. Därför är vi extra glada att nu påbörja vår resa och bygga nätverken som krävs för att uppnå vår vision om att leverera inspirerande lösningar för hållbara samhällen.

Content

För mer information, kontakta;

Göran Havert, Affärsutvecklingschef

+46 730 34 64 65
Skicka e-post
LinkedIn