Hur ska gamla hus renoveras till nollenerginivå?

4 december 2019
INDU-ZERO seminarium 6 november 2019

Den 6 november hölls ett seminarium om ett nytt industrialiserat sätt att renovera kostnadseffektivt till nollenerginivå som utvecklas nu inom ett europeiskt samarbete, INDU-ZERO. Målet är att designa en fabrik som tillverkar renoveringspaket till halva kostnaden jämfört med dagens teknik. Under eftermiddagen fick deltagarna träffa partners från flera länder med bred kompetens i ämnet.

Många äldre byggnader och hem i Europa behöver rustas upp och energieffektiviseras. På seminariet och workshoppen diskuterades förutsättningar för industrialiserad renovering som berör tekniska krav, automatisering, logistik samt affärsmodeller för att åstadkomma större komfort, lägre kostnader och ökat värde för fastighetsägare och boende.


På seminariet fick man veta bland annat om hur byggindustri och fastighetsägare kan dra nytta av resultaten från INDU-ZERO och hur de kan komma till praktisk användning i det svenska byggnadsbeståndet. Deltagarna fick inspireras och lära sig mer av INDU-ZERO:s testbädd i norska Bodø och hur projektet kan komma att tillämpas i det svenska Miljonprogrammet. 

– Det var en spännande och givande workshop med en bred representation av deltagare från olika branscher och med olika bakgrund. Deltagandet i grupparbetena präglades av entusiasm och gav många nya insikter och idéer kring hur vi kan gå vidare för att etablera ett ”showcase” för INDU-ZERO i Sverige, säger Björn Westling, projektledare på Johanneberg Science Park.

Läs mer om projektet: 
14 organisationer och företag från sex länder i nordvästra Europa designar nu en fabrik som ska producera särskilda renoveringspaket. Konceptet är en del i ett europeiskt samarbete, INDU-ZERO, med målet att producera standardrenoveringspaket i industriell skala (mål: 15 000 bostäder per år).  Paketet kommer innehålla olika komponenter som är nödvändiga för att göra bostäder hållbara, till exempel isoleringspaneler för väggar och tak, värmepumpar, solpaneler, energiomvandlare och ventilationssystem. Komponenterna kommer att sättas samman på ett sätt som är så cirkulärt och biobaserat som möjligt.

Johanneberg Science Park och Building Future Institute är de två svenska parter som är med i projektet.

INDU-ZEROs webbsida >>

Logo INDU-ZERO

Content

För mer information, kontakta:

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63
Skicka e-post
LinkedIn