Hur kan vi förbättra livskvaliteten och livsmiljöer för äldre?

25 april 2018
workshop i Japan

Både Japan och Sverige har en kraftigt åldrande befolkning där de äldre också tenderar att bli allt mer ensamma och isolerade. Vi åkte till Japan för att lära oss mer om hur våra samarbetspartners arbetar.

I projektet Transnational Living Lab for Active Ageing samarbetar Tokyo Universitet, Linnéuniversitetet och Johanneberg Science Park för att skapa bättre levnadsmiljöer för äldre. I Kamakura Living Lab, en timme söder om Tokyo, arrangerade japanska projektteamet aktiviteter för boende i området. Tillsammans arrangerades en workshop med fokus på ensamhet bland äldre. Syftet var att förstå vad de olika parterna vill att Living Labs ska utveckla. Studenter från Tokyo Universitet och Institutionen för Gerontology, kommuninvånare, pensionärer, företag och representanter från Kamakura stad deltog också.

- Genom att engagera sig i Kamakura Living Lab söker Daiwa House Industry Co vägar att förstå de äldres behov av boendemiljö efter pension och när de åldras, säger Mari Takaku.

Mari Takaku, senior chief i bostadsföretaget Daiwa House Industry Co, Ltd, som funnits sedan 1962 i Japan, menar att företaget arbetar för att attrahera unga par och familjer att bosätta sig i förortsamhällen som till exempel Kamakura, istället för att som idag, välja att bosätta sig i bostäder så nära tågstationer som möjligt.

I Kyoto besökte vi också Tanemaki Hope, en verksamhet som syftar till att förbättra levnadsvillkoren för äldre och ungdomar med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten som bygger på ideellt engagemang utgörs av två hus med tillgång till 700-800 kvadratmeter odlingsyta i utkanten av Kyoto. Fokus ligger på gemensamma sysslor som matlagning och odling.

- Här finns samverkansmöjligheter och en testmiljö som vi har börjat att lära känna genom vårt besök i Japan. Genom våra möten med involverade intressenter och partners ska vi nu bredda vår företagsmedverkan och bjuda in till workshops och samtal, för att se vad som är möjligt att testa och demonstrera gällande produkter och tjänster i Japan och i Sverige, säger Eva Pavic, projektledare på Johanneberg Science Park.

Läs mer om projektet på Linneuniversitetets webbplats

Kungahuset tar del av Transnational Living Lab for Active Ageing i Japan

 

 

Content

För mer information, kontakta;

Eva Edman Pavic, Projektkoordinator

+46 721 63 28 64
Skicka e-post
LinkedIn