Hur fungerar det svenska innovationssystemet för små och medelstora företag inom bioekonomi?

20 juni 2018
Bild

Under våren har Karin Emilsson i Västsvenska Kemi- och Materialklustret skrivit en rapport om det svenska innovationssystemet kopplat till små- och medelstora företag, SME:s, och grön kemi/bioekonomi. Nedan kan du ta del av vad rapporten kom fram till.

-Det som fascinerade mig mest var den drivkraft som fanns hos samtliga entreprenörer som jag intervjuat, inte att tjäna pengar men att förverkliga sin idé och att få ut den på marknaden för att lösa ett problem, säger Karin Emilsson som genomfört studien.

Rapporten är avsedd att belysa såväl hinder som möjligheter som finns i det svenska innovationssystemet. Rapporten ger också förslag till åtgärder för att undanröja hinder och öka möjligheterna för små och medelstora företag att utvecklas.

-Det finns ett stort behov hos SME:s att göra sin röst hörd vilket också gjorde att mina intervjuer var välkomna och att även om deras schema var övertecknat tog man sig tid för detta, ibland utöver inbokad tid. Något av allt som jag reflekterat över är det stelbenta regelverket som Sverige har, småföretag belastas oerhört mycket av alla lagar och regler som gäller såväl stora som små företag, det borde kunna finnas ett mer pragmatiskt sätt att förhålla sig till detta för de mindre företagen, fortsätter Karin Emilsson.

Förstudien omfattar främst Västra Götalandsregionen och ett urval av de företag som verkar inom kemi- och material-området och som har som ambition att bidra till ett hållbart samhälle. Slutsatserna i rapporten kan dock med stor sannolikhet till största del också dras för andra regioner i landet och även för andra branscher.

-Små och medelstora företag är en mycket viktig källa för innovation och nya affärer. Med hjälp av denna rapport vill vi identifiera hur klustret ska jobba med SME-företag inom grön kemi/bioekonomi i regionen, säger Caroline Löfgren, Klusterledare och verksamhetsansvarig i Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

Rapport Innovation och Entrepenörskap.pdf

Content