HSB Living Lab - Årets bygge 2017

28 mars 2017

HSB Living Lab var en av 5 finalister i samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling "Årets Bygge". Av 20 nominerade projekt vann Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg på Cirkus i Stockholm på måndagskvällen. 

Årets Bygge lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form. Priset är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst.

Video - HSB Living Labs nominering  
Samtliga nominerade i Årets Bygge

HSB Living Lab stod klart för inflyttning 1 juni 2016 och husets 29 lägenheter fylldes snabbt av studenter, gästforskare och HSB-medlemmar. Samtidigt var huset redan väl förberett för planerade test- och forskningsprojekt. Idag finns det 2 000 sensorer i HSB Living Lab som mäter allt som händer i huset. Under 10 år ska det bedrivas praktisk forskning i huset.

Vill du veta mer om HSB Living Lab, gå in på www.hsblivinglab.se Här finns mer att läsa om pågående forskning, hur man bokar studiebesök samt filmer och nyheter från aktuella händelser.

Johanneberg Science Park som en av initivtagare till HSB Living Lab har uppmärksammat projektet internationellt på flera arenor. 2014 vann projektet IASP Inspiring Solutions, ett initiativ som tagits för att främja kunskapsutbyte och erkänna framgångsrika initiativ och projekt inom sektorn för science parks och innovationsområden. 2016 blev det tredje pris i kategorin Smart Builing i tävlingen Green Bulding Solutions Awards.

För mer information, kontakta:
Cecilia Lööf, Kommunikationsansvarig HSB Living Lab, 0707-21 51 77, cecilia.loof@hsb.se 
Rickard Malm, chef utveckling HSB Göteborg, 0736-20 29 46, rickard.malm@hsb.se
Evdoxia Kouraki, Johanneberg Science Park, 0709-32 92 17, evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com

HSB Living Lab är resan mot framtidens boende. Idén om ett levande labb för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och är nu verklighet. Här på Chalmers i Göteborg bor och lever studenter och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och sensorer lever boende i en föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Living Lab är ett samarbete mellan näringsliv, stad och akademi. En världsunik och öppen arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer. Huvudparters är Chalmers, HSB och Johanneberg Science Park. Samverkanspartners är Tengbom, Peab, Akademiska Hus, Tieto, Electrolux, Bengt Dahlgren, Göteborg Energi, Elfa, Vedum. #HSBLivingLab