Hanna Paradis förstärker Klimatledande Processindustri

5 maj 2020

Välkommen hit, Hanna Paradis! Ny processledare i Klimatledande Processindustri och Västsvenska Kemi- och Materialklustret, när Caroline Löfgren nu går på tjänstledighet.

Vad har du jobbat med tidigare, som du tar med dig till Johanneberg Science Park?
Jag kommer från närmast Swedegas/Nordion Energi där jag har haft ansvar för utveckling av projekt relaterade till att minska klimatpåverkan från det västsvenska gasnätet och öka andelen förnybar gas som transporteras. Jag har haft fokus på förnybara bränslen, policyutveckling och nya affärsmodeller, som jag hoppas kunna bidra med till nya projekt.

Vad ser du fram emot i Klimatledande Processindustri?
Jag ser fram emot att få arbeta med en så fantastisk samling av företag och andra aktörer som både har utmaningar men även enorma möjligheter till att bidra till målsättningarna om minskad klimatpåverkan. Potentialen i att skapa fina regionala projekt i samverkan och sedan sprida kunskap kring arbetssätt och tekniker känns väldigt spännande. Jag ser fram emot att bli en del av ett redan välfungerande projekt som bygger på mångårigt samarbete i regionen inom kemi- och materialsektorn. Jag hoppas bidra med att upprätthålla en ram för ett gott innovations- och samverkansklimat och ser fram emot att bjuda på många koppar kaffe, engagerade samtal och glada leenden!

Vad tror du är viktigt för branschen, just nu?
Just nu, mitt i den situation som coronapandemin innebär, så tror jag att det är viktigt för branschen att inte tappa siktet på utvecklingen mot en allt mer hållbar och robust affär. Det är lätt att fokusera allt på här och nu, och jag har verkligen förståelse för att en del företag kämpar, men att hålla flera mål i huvudet just nu tror jag är viktigt för att ta vara på de möjligheter som ligger framför oss. Klimatledande Processindustri kommer att fortsätta framåt och skapa möjligheter till samarbeten och nya projekt för att stötta företagen i den processen.

Content

Kontakt för frågor

Hanna Paradis, Klusterledare/Processledare Klimatledande Processindustri

076-6113106
Skicka e-post
LinkedIn

Kontakt för frågor

Mats Bergh, VD

+46 708 16 75 94
Skicka e-post
LinkedIn