Grönare städer med digitaliserad parkvård

23 februari 2021
Trädgårdsföreningen

Ett övergripande digitalt system skulle kunna förbättra och effektivisera stadens skötsel av parker och grönområden. Det menar IT-konsultföretaget Decerno som genom sin medverkan i testbädden Hållbara Smarta Parker får möjlighet att utveckla och testa ett behovsstyrt verksamhetssystem i samverkan med aktörer från Göteborgs Stad, Sveriges Lantbruksuniversitet och andra företag.

— Genom att hålla ihop hela förvaltningens system blir administrationen mer effektiv och man kan frigöra resurser för att ta hand om fler mindre grönområden som är viktiga i en stad, men kanske inte alltid får samma uppmärksamhet som de stora parkerna. Kan man dessutom koppla på sensorer som säger till när en gräsmatta behöver klippas eller ett träd vattnas så ökar så klart funktionaliteten, säger Viktor Hellman, affärsutvecklingschef inom IoT på Decerno.

Egentligen var det en idé om automatiserad bevattning som ledde Decerno in i samarbetet Hållbara Smarta Parker, en testbädd där flera av Göteborgs parker och grönområden används för att testa innovativ teknik och nya arbetssätt. Tanken att sensorer och ett självlärande system kan ge signal när olika åtgärder behövs eller själv sätta igång till exempel bevattning är fortfarande centralt för en övergång till ett mer behovsbaserat och effektivt arbetssätt, men under projektmötena insåg Viktor Hellman och hans kollega Henrik Karlsson snart att behovet av ett digitalt system var större än så.

Henrik Karlsson och Viktor Hellman, Decerno
Henrik Karlsson och Viktor Hellman, Decerno


— Som det ser ut idag kan en person inom stadens förvaltning behöva skicka samma rapport till sju olika instanser som alla kräver olika format. Det man vill komma åt är ju att ha ett gemensamt system man laddar med information som sedan kan hämtas ut i det format som krävs, säger Henrik Karlsson Consultant Manager på Decerno.

En stor fördel med att vara med i ett testbäddsprojekt som Hållbara Smarta Parker är, enligt Viktor Hellman och Henrik Karlsson, att man kan pröva sig fram och få direkt feedback från dem som använder systemet i sitt dagliga arbete. Det är också värdefullt att delta i diskussioner med Göteborgs Stad och få deras input på vad ett digitalt system ska innehålla.

— Digitalisering innebär stora möjligheter, men många städer behöver tid för att bli redo att ta steget. Från Decernos sida hoppas vi på att lära av samarbetspartnerna, men även att föra in nya tankar och idéer som på sikt kan skapa samhällsnytta, säger Viktor Hellman.
 

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltninga: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen, Familjebostäder, Göteborgs Stads Leasing ABJohanneberg Science ParkSveriges lantbruksuniversitet, Decerno AB och Husqvarna AB

Det initiala arbetet med att utveckla testbädden finansieras av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) tom augusti 2020. Ytterligare utveckling finansieras mellan 2020-2023 med 5 miljoner av Vinnova i utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar. Medverkande partners (Park- och naturförvaltningen,Göteborgs Stads Leasing ABJohanneberg Science ParkSveriges lantbruksuniversitet) bidrar här med ytterligare 5 miljoner. 

Läs mer på: www.hallbarasmartaparker.com

VINNOVA logga

 

Content

För mer information, kontakta:

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17 evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com LinkedIn