Gothenburg Green City Zone visar vägen mot framtidens utsläppsfria transporter

12 januari 2021
Vy över Göteborgs inlopp

Nu utvecklas Gothenburg Green City Zone, en världsunik satsning av en rad tunga aktörer för ett klimatneutralt transportsystem som sträcker sig från Lindholmen längs med evenemangsstråket vid Korsvägen och hela vägen till Forsåker i Mölndal. Här ska ny teknik testas som gör det möjligt för en del av Göteborg att ha hundra procent utsläppsfria transportsätt till 2030. Och alla är välkomna att vara med.

Göteborg och Göteborgsregionen växer. 120 000 nya jobb ska skapas till 2035 utöver dagens 550 000 och antalet turister och besökare ska fördubblas till 2030. Det innebär ständigt ökande transportbehov, samtidigt som Göteborgs klimatavtryck ska vara nära noll till 2030 och göteborgarna ha en hälsosam livsmiljö. 

För att lösa den ekvationen måste vi börja testa framtiden i stor skala redan nu.

Det är bakgrunden till Gothenburg Green City Zone, ett helt klimatneutralt och utsläppsfritt transportsystem som nu utvecklas i en zon som sträcker sig från Lindholmen längs evenemangsstråket vid Korsvägen och hela vägen till Forsåker i Mölndal. Man kan likna zonen vid en stor testbädds- och demonstrationsmiljö där företag, samhällsaktörer, akademi och institut kan samverka och testa ny teknik och utveckla och skala upp sina verksamheter, produkter och tjänster kring transporter, infrastruktur, energi och miljö.

Målet är att alla fordon som färdas i eller från Gothenburg Green City Zone ska drivas utsläppsfritt 2030 i en fungerande infrastruktur som möter klimatneutrala transportval och underlättar i vardagen för såväl näringsidkare som för boende och besökare i en attraktiv stadsmiljö.

En möjligheternas zon – ingen förbudszon

Gothenburg Green City Zone är ingen förbudszon där vi stoppar vissa transporter och skickar dem någon annanstans. Det är istället en möjligheternas zon för att dra nytta av varandras kompetenser så att vi på ett kraftfullare och snabbare sätt kan närma oss målet. Parallellt öppnas helt nya affärsmöjligheter upp för företag, både nationella och internationella.

Bakom initiativet står Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden.

Ytterligare aktörer som är engagerade: 
Göteborgs Stads bolag och förvaltningar: – Trafik-, Stadsbyggnads- och Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Göteborg Stads Parkering, Göteborg Energi och Göteborg & Co.
Därtill Johanneberg Science Park, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Handelshögskola/Göteborgs universitet, Svenska Mässan, Mölndal Stad. 

Gothenburg Green City Zone är en inkluderande satsning där vi välkomnar alla som på olika sätt vill vara med och skapa hållbara lösningar för Göteborgsregionen och ta dem ut i världen.

Första regionen i världen

Redan i dag ligger Göteborg i absolut framkant både när det gäller forskning och utveckling i allmänhet och inom hållbarhet i synnerhet. Det är en position som bygger på en lång tradition av framgångsrika samarbeten mellan staden, regionen, näringslivet, akademi och medborgare.

Med Gothenburg Green City Zone blir Göteborg den första regionen i världen att på systemnivå utveckla totalt utsläppsfria och samtidigt skalbara transportlösningar.

Välkomna att bli en del av framtiden redan i dag!

Läs mer på Gothenburg Green City Zones webbsida

Pressmeddelandet i sin helhet

Kontaktperson på Business Region Göteborg
Maria Strömberg, Chef Kluster och Innovation
maria.stromberg@businessregion.se
0707-61 23 73

 

Content