Göteborgs Stad vill bli en av 100 klimatneutrala städer i Europa

1 februari 2022
två personer vid å i park

I fredags skickade Göteborgs Stad in en intresseanmälan till EU kommissionen för att visa sitt engagemang och intresse att bli en av Europas första 100 Klimatneutrala städer. Johanneberg Science Park har medverkat i framtagandet av ansökan i samverkan med ett flertal organisationer.

Genom den s.k. EU missionen för Klimatneutrala städer behöver aktörer från alla sektorer kraftsamla - kommuner, näringsliv, akademi, civilsamhälle och myndigheter. I Sverige kommer 93 procent av befolkningen att bo i en stad 2050, och därför är städer så viktiga för att hantera klimatkrisen. Här blir Klimatkontraktet, som utarbetas med stöd av EU-kommissionen, också ett viktigt verktyg.

- Det är inte bara ett starkt och imponerande arbete som genomförts genom den intresseanmälan som Göteborgs Stad nu skickat in till Europakommissionen. Det är också ett bevis på vilja och kraft som finns i det lokala och regionala innovationssystemet, som vi är en tydlig del av för att lyckas i det arbete som pågår och som ligger framför oss, säger Eva Pavic, projektledare på Johanneberg Science Park. 

Inom Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation, driver EU-kommissionen missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer som syftar till att samordna och driva på Europas städers arbete med klimatomställning.

Målet är minst 100 klimatneutrala och smarta städer fram till 2030 och att fler städer ska inspireras att följa efter för att bli klimatneutrala till senast 2050. Programmet bidrar med nästan 360 miljoner euro i startfinansiering under 2021 – 2023 som stöd för nå målet och ytterligare medel kommer att tillkomma efter det.

Göteborgs Stad ser missionen som ett verktyg som ska bidra till att staden ska kunna nå klimatmålet till 2030 och det är därför angeläget att bli en av de utpekade 100 städerna.

Läs mer i artikel från Vårt Göteborg

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Eva Edman Pavic, Projektkoordinator

+46 721 63 28 64 eva.pavic@johannebergsciencepark.com LinkedIn