Fullsatt Klimatomställningsverkstad

16 juni 2022
kvinnlig talare på konferens

Covid-19 satte stopp för Johanneberg Science Parks 10-års-jubileum våren 2020. I veckan kunde vi äntligen kunna bjuda in till en heldag med avslutande mingelmiddag där vi diskuterade hur vi kan arbeta framåt för att nå det hållbara samhället, samtidigt som vi firade det vi redan har åstadkommit tillsammans.

Vi vet alla att hela samhället är i akut behov av klimatsmarta innovationer och för att hitta lösningar på våra samhällsutmaningar behövs samarbeten över olika sektorer. Johanneberg Science Parks verksamhet spänner över områdena energi, material och samhällsbyggnad och vi ser ett behov av att bredda diskussionen över sektorsgränserna för att bryta invanda samarbetsmönster.

Sedan 2010 har vi på Johanneberg Science Park vänt och vridit på problemen, utmanat oss själva för att hitta nya lösningar och tänjt på vad vi trott varit möjligt. Vi har samlat olika sorters aktörer, stora som små, med olika kompetenser och drivit flera framgångsrika innovationsprojekt framåt. Men utmaningarna som ligger framför oss är både stora och globala.

Den 15 juni samlade vi politiker, tjänstemän, företag och forskare för att undersöka vilka målkonflikter mellan sektorerna som hindrar klimatomställningen, vilka de nya affärsmodellerna är och vilka politiska styrmedel som behövs för att vi ska lyckas med omställningen. Dagen bjöd på inspirerande talare, kunniga paneler, mingel med vårt fantastiska nätverk och avslutades med mat, dryck och musik. 

Innovation är grunden till vår evolution och allt det bästa har inte hänt än… 

- Tack alla medverkande! Det är bråttom med omställningen. När vi ses nästa år vill vi se att vi faktiskt gjort skillnad,  hälsar Mats Bergh Vd, Johanneberg Science Park.

#jspklimatverkstad

Program

*Keynote: Exponentiell klimatomställning – Rebecka Carlsson, Hållbarhetsentreprenör 

*Hur bygger vi framtidens socialt hållbara och klimatsmarta samhällen?

Emma Hult, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Rickard Nordin, riksdagsledamot, Centerpartiet 
Johan Hultberg, riksdagsledamot, Moderaterna 
Marléne Burwick, riksdagsledamot, Socialdemokraterna 
Filip Johnsson, Professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik, Chalmers

*Framgångsresor på Johanneberg Science Park: från idé till succé

Caroline Båth, Liquid Wind och Patrick Rom, Nordisk Energioptimering
Samira Savarani, Johanneberg Science Park, modererar

*Effektbrist och bostadsbrist samtidigt, hur vässar vi sektorernas samspel?  

Carl Mossfeldt, Göteborgs stads klimatomställningsfunktion 
Lena Hagert Pilenås, enhetschef Hållbara byggnader och energi, Boverket 
Mari-Louise Persson, Miljö- och energichef, Riksbyggen
Rickard Ljunggren, VD, Fastighetsägarna Väst
Stina Rydberg, projektledare hållbara och flexibla energisystem, Johanneberg Science Park, modererar 

*Vem ska betala för de klimatsmarta investeringarna? 

Nina Jacobsson Stålheim, Utvecklingschef Ekologisk hållbarhet, Förvaltnings AB Framtiden  
Lars Lindblom, Portfolio Manager hållbara investeringar, Andra AP-fonden
Emmyly Bönfors, kommunalråd Centerpartiet, Göteborgs stad  
Rickard Fränberg, HSB om den nya satsningen på Gibraltarvallen och HSB:s arbete
Peter Selberg, projektledare hållbart byggande, Johanneberg Science Park, modererar 

*Framtidens hållbara industri – hur ser den ut?   

Hans Hellsmark, Senior specialist vid Chalmers och koordinator för Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions 
Elin Hermansson, Klimatledande Processindustri och programchef i Hållbar Kemi 2030 
Carl-Mikael Strauss, Klimatklivsenheten för industri, Naturvårdsverket 
Ola Hansén, Director Public Affairs, H2 Green Steel
Hanna Paradis, processledare Klimatledande Processindustri, Johanneberg Science Park, modererar

*Vad borde Johanneberg Science Park fokusera på kommande 10 år och vad behövs politiskt för att lyckas med omställningen?

Andrea Pap de Pestény, hållbar affärsutveckling, Skanska  
Christer Abrahamsson, divisionschef Arkitektur o Projektledning, Tyréns
Eric Zinn, hållbarhetschef, Göteborg Energi
Karin Pleijel, Oppositionsråd och gruppledare för Miljöpartiet i Göteborgs stad
Helena Gellerman, talesperson för klimat, transport och digitalisering, riksdagsledamot, Liberalerna

Programmet i sin helhet

Content