Framtidsfokus inom bioekonomi vid europeiskt möte i Göteborg

24 oktober 2017
Workshop "Till marknaden via skog och kemi"

Vindkraftverk av trä och en metod för att återvinna fiberplattor – det blev vinnarna när nya europeiska företag inom bioekonomi tävlade inom EU-projektet BioLinX. Samtidigt letade experter inom skogskemi och fram nya lösningar för ett samhälle utan produkter gjorda av fossila material.

Den 17 och 18 oktober samlades BioLinX Finance Academy i Göteborg. Lovande entreprenörer inom bioekonomiområdet fick gratis coaching för att göra en riktigt vass presentation av sin affärsidé. En jury med erfarna företagsledare från flera europeiska länder lyssnade på de elva kandidaterna och utsåg två segrare: Modvion från Sverige och Act&Sorb från Belgien.


Mer energi och mindre avfallsförbränning 
Modvion tillverkar torn till vindkraftverk i träkomposit. De är enklare att transportera än dagens ståltorn eftersom de är i mindre delar. Och de kan fogas till vindkraftverk som har bredare bas än dem i stål, som därför kan bli högre och därigenom mer energieffektiva. Samtidigt är de lätta att flisa ner när deras livstid är slut.
- Om ni gillar förnybara material och energi, då gillar ni Modvion, avslutade Otto Lundman från Modvion sin presentation.
Act& Sorb har tagit fram en metod att återvinna träfiberplattor (som MDF-skivor), som i dag bränns efter användning. Genom pyrolys skapar de i stället två användbara produkter – aktivt kol, som bland annat kan rena vatten och luft, och syntesgas som är till stor nytta i kemisk industri.
- Två och ett halvt år efter att jag renoverade mitt eget kök och insåg att träfiberplattorna inte gick att återvinna hade vi en lösning, berättade Kenny Vanreppelen från Act& Sorb.


Stöd för nya entreprenörer 
BioLinX stöttar parter i EU-projekt inom jord- och skogsnäring genom att utöka deras nätverk, höja den tekniska nivån och minska tiden för dem att nå marknaden.
- Vi har bidragit till framgång inom 509 unika projekt, berättade Dennis van der Paas från BioLinX services.
På liknande sätt arbetar projektet Scale-Up som har ett omfattande nätverk av miljöteknikföretag i Nordsjöregionen. 
- Vid våra event får de mindre bolagen personliga möten med storföretag, nu senast Alfa Laval och TetraPak, där de presenterar sin innovation. En stor del av dessa möten resulterar i konkreta samarbeten, berättade Lars Moberger från RISE, Research Institutes of Sweden.

2018 års startup challenge i Göteborg
I BioLinX-träffen deltog AkzoNobel och Ikea, som båda har egna initiativ för att hitta och stötta nya aktörer. 
AkzoNobel Chemicals startup challenge fick in fler än 200 idéer.
- Vinnarna får ett avtal om fortsatt samarbete med oss eller möjlighet att arbeta i vårt innovationscentrum i Deventer i Holland, berättade forskningschef Ulf Schröder och avslöjade att AkzoNobel kommer att ha 2018 års startup challenge i Göteborg.

Drick kaffe vid ett bord som doftar kaffe
I september startade Ikea Bootcamp, ett acceleratorprogram som lockade 1 300 företag.
- Vi vill skapa innovativa lösningar genom att kombinera startup-företagens snabbhet med Ikeas genomslagskraft, berättade Per Krokstäde från Ikea.

Tio företag valdes ut att vara med på arbetslägret i Älmhult som pågår till början av december. Ett av dem är Matter från Portugal, som gör nya ytmaterial av rester från bland annat kaffe- och öltillverkning.

- Vi vill skapa en ny berättelse om avfallet. Ikea använder 1 procent av jordens virke och det är viktigt att hitta nya råvaror, sade Ana Lima från Matter.
Per Krokstäde var entusiastisk:
- Jag drömmer om ett soffbord som luktar kaffe! 

Skogens kemi leder bort från det fossila samhället
Dessa dagar samlades också experter under rubriken Till marknaden via skog och kemi som arrangerades av Processum och Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Syftet var att hitta biobaserade produkter utifrån konkreta behov. 
Första ”beställare” var Nina Jacobsson Stålheim från Lokalförvaltningen i Göteborg:
- Vi har uppdraget att bygga den första fossilfria förskolan. Då behöver vi – bland mycket annat – färg och lim av annan typ än i dag.
Det blev en intensiv brainstorming när deltagarna samlades i grupper och kom fram med flera framkomliga projektidéer och alternativ när det gäller färgen: ligninprodukter, biogas och biometanol, cellulosaderivat och adipinsyra.


Det sista önskemålet kom från Västra Götalandsregionen, som behöver förnybart material till sjukvården, eftersom man inte vill kasta en massa fossilplast. Det måste tåla att bli steriliserat, då går det inte med pappersliknande material, men biobaserad plast kan vara en lösning.


Arangörer och mer information

Jonas Joelsson, Processum, jonas.joelsson@processum.se, telefon 070-616 67 60 
Processum http://www.processum.se/sv/  
Åsa Betten, RISE, asa.betten@ri.se, telefon 070-379 59 90
RISE Research Institutes of Sweden www.ri.se 
BioLinX: http://www.biolinx-project.eu/ 
Västsvenska Kemi- och materialklustret och Johanneberg Science Park https://www.johannebergsciencepark.com/kemiochmaterialklustret 
Modvion: http://www.modvion.com/ 
Act& Sorb: http://actandsorb.com/ 
Scale-Up: http://www.northsearegion.eu/scale-up och https://www.ri.se/scale-up
Ikea Bootcamp: https://ikeabootcamp.rainmaking.io/ 
AkzoNobels Start-up challenge: https://www.akzonobel.com/about-us/imagine-chemistry