Fortum Waste Solutions AB ny medlem i Klustret!

19 december 2019
Yes!

Fortum Waste Solutions arbetar med att leverera material- och avfallstjänster till industrin och innovationer för framtidens återvinningstekniker. Nu har de gått med i Västsvenska Kemi- och Materialklustret på Johanneberg Science Park. Vi tog ett snack med Nicklas Johansson som arbetar som Product Line Manager på Fortum Waste Solutions.

Varför går Fortum med i Klustret?
- Vi ser att med vår kemibakgrund och långa erfarenhet av att hantera biprodukter/material eller avfall från den tunga industrin är vårt deltagande givet. Mycket av biprodukterna/materialet eller avfallet som vi hanterar kommer vara framtidens råmaterial. Vi vill vara en del av den utvecklingen och bidra med kunskap, erfarenheter och kapital. Förhoppningsvis kan vi bidra med materialkunskap och tekniker för att processa material och avfall för att bli ny produkt, säger Nicklas Johansson på Fortum Waste Solutions.

Nicklas Johansson

Vilken är den högst prioriterade samhällsutmaningen för oss att ta tag i, ur ert perspektiv?
Att vi bidrar till att skapa ett cirkulärt samhälle och får bort produkter på marknaden som är farliga för människan eller miljön.  

Fakta om Fortum:
Var finns ni? Huvudkontoret ligger i Stockholm men vi på västkusten är placerade i Stenungsund, på Munkerödsvägen 10 och i Göteborg på Vassgatan 2.

Content

Medlemsansvarig Västsvenska Kemi- och Materiaklustret

Lars Josefsson, Insatsområde Returraffinaderi och klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 708 33 05 82
Skicka e-post
LinkedIn