Flyttbara hållplatser – är det vår framtid?

24 oktober 2017
koncept presentation

Idag presenteras förslag på koncept för flexibla hållplatser så att kollektivtrafiken kan fortsätta vara lättillgänglig för resande och boende i en stad i förändring.

Det pågår stora ombyggnadsprojekt i Göteborg, som Västlänken och förtätning kring Älvstranden med mera. Förändringar som påverkar kollektivtrafiken i allra högsta grad. Linjer behöver ändras temporärt och hållplatserna kommer behöva flyttas.

I ett samarbete har konceptförslag tagits fram (en förstudie) på hur flexibla hållplatser kan se ut för att vara funktionella och göra kollektivtrafiken attraktiv under ombyggnadsprocesser. Extra fokus i projektet är att förhindra stora investeringskostnader för markarbeten samt att tillfälliga hållplatser kan vara tillgänglighetsanpassade.

- Det blir spännande att få ta del av förstudien, förhoppningen är att vi kan ta nästa steg och förverkliga någon av dem. Utmaningen är att säkerställa en balans mellan hög flexibilitet och rimlig kostnad i konceptförslagen, säger Evdoxia Kouraki, projektledare Johanneberg Science Park.

Målet för projektet är att identifiera behoven och ta fram minst två visualiserade konceptförslag på flexibla hållplatser samt en plan för vidare utveckling.

Efter presentationen kommer resultaten analyseras av experter från berörda organisationer främst Trafikkontoret Göteborgs Stad och Västtrafik samt från projektledning från Johanneberg Science Park. Affärsmodeller och implementeringsmöjligheter ska ytterligare utredas med förhoppningen att kunna vidareutveckla och testa ett av koncepten i Göteborg för att få feedback av medborgare.

Partners: Vinngroup (Yovinn och Invinn), Johanneberg Science Park, Älvstranden Utveckling, Västtrafik, Trafikkontoret

Content

För mer information, kontakta;

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17
Skicka e-post
LinkedIn