Fler företag får möjlighet att utveckla sitt tjänsteerbjudande

3 juni 2022
personer i konferensrum

Projektet TJIVA har sedan 2019 framgångsrikt coachat små och medelstora företag (SME) till att utveckla sin innovationsförmåga när det gäller tjänsteerbjudanden. Nu har TJIVA beviljats förlängd finansiering av Tillväxtverket för att vända sig till nya målgrupper, till exempel utlandsfödda företagare och entreprenörer.

- Vi har under projektets gång arbetat fram metoder och verktyg och samlat på oss kunskap och erfarenheter som gör att vi bättre förstår mekanismerna för att uppnå varaktig förändring i företagen. Vi tror därför att det finns en stor potential i att bredda målgruppen för våra insatser, säger Björn Westling projektledare på Johanneberg Science Park.

Enligt SCB ökade antalet nystartade aktiebolag av personer med utrikes bakgrund tre gånger så mycket som dem som startades av personer med svensk bakgrund under perioden 2003–2018. Ändå ser Johanneberg Science Park, som driver flera nätverk och satsningar riktade mot småföretag, att dessa personer ofta är underrepresenterade i deras innovationsstödjande aktiviteter.

Ett 70-tal företag har under de senaste tre åren deltagit i aktiviteter inom TJIVA – Tjänsteinnovationsacceleratorn, organiserade av projektpartners Johanneberg Science Park, RISE och Founders Loft. Det har handlat om exempelvis tematiska workshoppar, rådgivning och tjänsteinnovationslabb samt ett den just nu pågående acceleratorn där ett antal utvalda företag systematiskt coachas till att vässa sina tjänsteerbjudanden.

En del av företagen jobbar redan med tjänster men vill bli bättre på att utgå ifrån kundens behov och andra vill gå från rent fysiska produkter till att bli helt tjänstebaserade. Ett exempel på det senare är ett företag som levererar batteri-backuper till kontor och offentliga byggnader som i stället vill erbjuda driftsäker elleverans som abonnemangstjänst.

TJIVA, som egentligen skulle avslutas i september i år, får nu förlängt med ett år och 2,5 miljoner kronor. För att röra sig bort ifrån en alltför homogen målgrupp, vill man knyta till sig andra organisationer och initiativ som arbetar med utrikesfödda entreprenörer från socioekonomiskt svagare områden.

- Att frigöra och utöka den potential som tjänstelogik och tjänsteinnovation ger kommer att stimulera utvecklingen i de berörda företagen och därmed bidra till ökad konkurrenskraft i näringslivet, säger Björn Westling.

#TJIVA 

TJIVA – Tjänsteinnovationsacceleratorn

TJIVA testar flera komponenter och processer, som riktade utbildningar, tjänsteinnovationslab och peer-to-peer nätverk för att öka innovationsförmågan hos små och medelstora företag.

Målet är att företag får med sig verktyg från acceleratorn som gör att de kan fortsätta arbeta med innovation på egen hand. TJIVA är den första acceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, som helt fokuserar på små och medelstora tjänsteföretag och tillverkande bolag som vill öka tjänsteinnehållet i sina produkter.

Projektet pågår mellan juni 2019 till oktober 2023 med en total finansiering på 12,5 miljoner kronor av Västra Götalandsregionen och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Projektpartners är Johanneberg Science Park, RISE Research Institutes of Sweden och Founders Loft.

Läs mer 

Västra Götalandsregionen

ERUF logo

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn

Vill du veta mer, kontakta;

Samira Savarani, Projektledare

+46 762 39 63 00 samira.savarani@johannebergsciencepark.com LinkedIn