Expertis från Johanneberg Science Park i två nya kompetenscentrum

25 juni 2019
Happy person

​​​​​​​Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum, tre av dem på Chalmers. Johanneberg Science Park medverkar i två av dem. De handlar om forskning om digital teknik för visualisering av städer och materialteknik för hållbar omställning.

I kompetenscentrumen ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriva forskning och utbildning i nära samarbete inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft.

I en av satsningarna Digital Twin Cities, som leds av Anders Logg på Chalmers, ska konceptet digitala tvillingar för städer utvecklas och lyftas utöver visualisering. Det baseras på interdisciplinär forskning i arkitektur, teknik, projektledning, datahantering och integration, matematisk modellering, simulering, visualisering och optimering.

- Vi är etablerade på Chalmersområdet och har stor erfarenhet av att driva större samarbetsprojekt. Vår roll i Digital Twin Cities är framförallt att stötta samarbete mellan universitet och industri och offentlig sektor, säger Peter Selberg, projektledare Johanneberg Science Park.

I centrumet Design for Circularity: Lignocellulose based Thermoplastics - Fib:Re ska Chalmers bedriva forskning och utbildning för att möjliggöra övergången från fossil- till biobaserade termoplaster som produceras på ett hållbart och cirkulärt sätt.

 - Tanken här är att vi ska samarbeta och kunna utnyttja varandras nätverk för att snabbare nå visionen om en fossiloberoende industriregion, säger Caroline Löfgren, Processledare Klimatledande Processindustri, Johanneberg Science Park.

Det finns sedan tidigare 13 kompetenscentrum som Vinnova finansierar, inom bland annat trådlös kommunikation och resurseffektiva fordon.

Läs mer 
Vinnovas pressmeddelande
Chalmers nyhet

Content

Kontakt för frågor:

Caroline Löfgren , (Tjänstledig)

+46 702 11 15 07
Skicka e-post
LinkedIn

Kontakt för frågor:

Peter Selberg, Forskningsstrateg Positive Footprint Housing - Brf Viva Riksbyggen

+46 730 57 26 25
Skicka e-post
LinkedIn