Europeiskt samarbete nödvändigt för lokala energisystem

30 januari 2019
Celsius Summit i Bryssel November 2018

EU har tydliga mål vad gäller en energiomställning mot renare energi och många initiativ pågår på olika håll. Men hur kan de koordineras? Två av Johanneberg Science Parks energiprojekt försöker leda vägen.

FED och Celsius är två internationella projekt som koordineras av Johanneberg Science Park med stort potential att skapa synergier i energisektorn. I november 2018 bjöd Celsius in sitt stora nätverk av europeiska städer till Bryssel för heldags-konferensen Celsius Summit. En av deltagarna var Zeno Winkels från Climate-KIC och TU Delft. Han är också utnämnd som UIAexpert med fokus på FED-projektet, som har i uppdrag att skapa en testbädd i Göteborg för ett innovativt lokalt energisystem. Han ser ett klart behov av koordinerade europeiska initiativ för energiomställningen.

 

 

Content

För mer information om FED, kontakta:

Stina Rydberg, Projektledare

+46 709 54 14 89 stina.rydberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn

För mer information om Celsius, kontakta:

Katrina Folland, Koordinator Celsius Initiative

+46 707 61 23 89 katrina.folland@johannebergsciencepark.com LinkedIn