Europeiskt samarbete för hållbara småföretag

7 februari 2022
Ipad på bord intill pappersskisser med analyser

Företag har inte råd att ligga efter med sitt hållbarhetsarbete. Affärsmöjligheter, talanger och konkurrenskraft går förlorad. Dessutom ökar kraven från myndigheter. Projektet P4SME har fokus på att hitta metoder som gör jobbet lättare. I projektet deltar teknikparker från Spanien, Estland och Sverige för att dela kunskaper och utbyta erfarenheter.

Omställningen till ett hållbart samhälle och näringsliv är mer aktuellt än någonsin. För företag handlar det om att hantera och minska det avtryck de själva orsakar i sin värdekedja.

Som företag kan det vara en utmaning att veta i vilken ände man ska börja för att definiera strategier, mål och nyckeltal som leder mot bättre hållbarhetsresultat.

- Vi träffar företag regelbundet och har också nätverk där vi kan stöttar företag i en sådan process. I P4SME får vi tillgång till nya insikter och verktyg för att vässa vårt stöd, säger Sofia Ganslandt på Johanneberg Science Park.

Senaste träffen var fokus metoder för Ekologisk hållbarhet. Det kan tex innebära att se över produktion av varor och tjänster så att det inte kompromissar med ekosystemens bärförmåga. Att göra insatser som underlättar en övergång till en koldioxidsnål ekonomi, ta fram en miljöpolicy och arbeta aktivt med att minimera utsläpp eller är energieffektiv på olika sätt.  Goda exempel på åtgärder presenterades från samtliga deltagande teknikparker.

Gästföreläsaren Lucija Marvot från organisationen Circular Change från Slovenien gav en inspirerande föreläsning med exempel på cirkulära affärsmodeller och hållbar livsstil, samt lösningar även på samhällsnivå. Ljubljana valdes 2016 till Europas grönaste stad.  

- Vi fick även flera intressanta inspel om hur vi kan stötta med information och coaching för specifika EU-utlysningar inom hållbarhetsområdet, säger Björn.

Tillsammans skapar P4SME en verktygslåda som ska delas till fler organisationer som jobbar med företagsutveckling. En kunskapsbank som just nu växer och vässas.

 

Partners: FUNDECYT Science and Technology Park of Extremadura (SP), Johanneberg Science Park (SE), Tallinn Science Park Tehnopol (EE)) 

Projekttid: 210701-220630

Projektet finansieras av Europeiska unionens Horisont 2020 forsknings- och innovationsprogram under bidragsavtal nr 970887.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats: https://cordis.europa.eu/project/id/970887

Logotype Peer for People, Planet, Profit in SMEs

logotype EU H2020

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn