Erfarenhetsutbyte växlar upp hållbarhetsarbete

24 november 2021
en man och tre kvinnor står utomhus utanför kontorshus

I november gästad TEHNOPOL från Litauen och FUNDECYT-PCTEX från Spanien oss. Syftet var att dela erfarenheter om  hur hållbara affärsmodeller kan vara mer lönsamma.

Projektet Peer for People, Planet and Profit for SME (P4SME) syftar till att bygga kunskap och förmåga hos innovationsstödjande organisationer för att stödja små och medelstora företag i deras hållbarhetsarbete. Detta sker genom utbyte av erfarenheter och så kallad ”Best Practice”. Vid detta möte presenterades erfarenheter om  hur hållbara affärsmodeller kan vara mer lönsamma.

Projektet bygger på erfarenhetsutbyten och diskussioner och därför är fysiska möten av detta slag mycket värdefulla och en bärande del av projektets verksamhet. 

Tre case presenterades. Från Fundecyt i Spanien: ”SDG Tool”: Ett verktyg som kan användas för att hjälpa företag att analysera hur deras verksamhet relaterar till SDG-målen. Från Tehnopol i Estland: The ”Green Room” på campus, en mindre byggnad där små företag kan installera, testa och demonstrera innovativa lösningar. Från JSP: ”Hållbara Affärsmodeller”, en metod för att använda framtidsscenarier för att utveckla robusta, hållbara affärsmodeller”.

En inbjuden expert, Jordi Oliver från spanska konsultfirman Inèdit, presenterade ett självutvärderingsverktyg där man kan bedöma graden av cirkuläritet hos sin verksamhet. 

- De verktyg som presenterades av våra projektpartners gav oss bra uppslag för nya aktiviteter av vilka vi kan använda några direkt i vårt arbete med småföretagen, säger Björn Westling, Johanneberg Science Park.

Partners: FUNDECYT Science and Technology Park of Extremadura (SP), Johanneberg Science Park (SE), Tallinn Science Park Tehnopol (EE)) 

Projekttid: 210701-220630

Projektet finansieras av Europeiska unionens Horisont 2020 forsknings- och innovationsprogram under bidragsavtal nr 970887.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats: https://cordis.europa.eu/project/id/970887

Logotype Peer for People, Planet, Profit in SMEs

EU-flag

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn