Energimyndigheten på besök

14 juni 2022
personer på rad i fabrik

Det bjöds på fullt program i dagarna två med en mängd bolag som fått stöd i sin affärsutveckling. Företagspresentationer, rundabordssamtal och företagsbesök. Syftet är att dela erfarenheter hur det finansiella stödet gagnat bolag i projektet EnerGo.

Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures har Energimyndighetens uppdrag att som en av sex innovationsmiljöer i Sverige stärka nystartade samt små- och medelstora (SME) företag i regionen. Syftet är att på lång och kort sikt bidra till en omställning av energisystemet både i Sverige och globalt.

Besöket är ett led i den ambition myndigheten har att växla upp sitt arbete genom att ta hjälp och samverka med innovationsmiljöer i Sverige, i syfte att öka affärsutveckling, kommersialisering och vägen till marknad för ändamålsenliga innovationer med energirelevans.

Deltagande bolag:
Norgald
Compular
Enairon
Eneryield
Hydroc
Mycorena
Brinja
Incipientus

Läs mer om projektet EnergGo / #greenUps
https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/energo-greenups

Energimyndigheten

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Samira Savarani, Projektledare

+46 762 39 63 00 samira.savarani@johannebergsciencepark.com LinkedIn