En toppenmatchning från Exjobbsmässan - Energi

5 maj 2023
Mahantha Ampavatina Kambagiri

Mahantha Ampavatina Kambagiri var en av de många masterstudenterna som matchades med företag under Exjobbsmässan med fokus på energi som arrangerades i oktober 2022. Han avslutar nu sitt examensarbete på RISE och vi ställde några frågor till honom om det.

Vad är namnet på ditt examensarbete?
Namnet på mitt examensarbete är "Storskalig V2G-simulering för frekvensstabilitet". Examensarbetet är en del av SCALE-projektet, som syftar till att främja smart laddinfrastruktur och underlätta massimplementering av elbilar.

Vad handlar ämnet om?
Syftet med examensarbetet är att studera rollen som V2G-tjänst när den tillhandahålls av elbilar och bidrar till frekvensstabiliteten i ett lågtröghetssystem för kraftproduktion. Det är ett simulationsbaserat examensarbete i PSS/E.

Vilken erfarenhet har du av Exjobbsmässan - Energi?
Exjobbsmässan - Energi är en utmärkt plattform för studenter att träffa olika företag. Jag träffade Mattias Persson från RISE på exjobbsmässan förra året och vi hade en trevlig konversation om företaget och det examensarbete som erbjöds. Det hjälpte mig mycket att inte bara bestämma mig för vad jag ville arbeta med, utan också med vem jag ville arbeta.

Vad var det bästa med att göra ditt examensarbete på RISE?
Det bästa med att göra mitt examensarbete på RISE är att jag får arbeta med erfarna människor. De är alltid villiga att hjälpa till och dela kunskap med varandra. Mattias är en fantastisk handledare som har mycket erfarenhet av kraftsystem. Jag trivs med att arbeta med honom och hela teamet. 

Vad är ditt bästa tips till studenter som kommer till Exjobbsmässan - Energi 2023?
Mitt råd till studenterna är att delta i givande samtal med företagen. Var tydlig och få så många detaljer om företaget som möjligt och försök att förstå deras arbetskultur. Fortsätt också att hålla kontakten med företagsrepresentanterna efter mässan, så att de kommer ihåg vem du är.

Läs mer om Exjobbsmässan - Energi 2023 >>

 

Content

För mer information, kontakta:

Samira Savarani, Projektledare

+46 762 39 63 00 samira.savarani@johannebergsciencepark.com LinkedIn