En robot kommer lastad…

12 mars 2020
Den paketlevererande roboten HUGO

I vår kommer den lilla roboten HUGO att börja leverera paket på Chalmers campus Johanneberg. Inom projektet Klimatneutral Urban Logistik (KUL) samarbetar flera partners för att testa och utvärdera nya, autonoma lösningar för att leverera varor i städer.

Godstransporter förväntas öka drastiskt de kommande decennierna. I OECD-länder räknar man med en ökning på upp till 130 procent under perioden 2010 och 2050 och i länder utanför OECD kan man få se ökningar upp till 550 procent. Det ställer höga krav på logistikbranschen som behöver förändras i grunden. Framför allt när det gäller den sista sträckan då varorna ska levereras till slutkund, den så kallade “last mile delivery”. Detta är oftast den mest kostsamma och miljöskadliga delen i hela kedjan.

— Genom att öka andelen autonoma leveransrobotar i stor skala tror vi att den negativa miljöpåverkan kan minskas, säger Sara Berge, vice VD på HUGO Delivery, som leder projektet. Det finns ett tydligt forskningsbehov för robotiserad logistik i urbana miljöer och vi tror att resultatet kan leda till ett nytt ekosystem för logistik som erbjuder snabbare, billigare, renare, säkrare och mer anpassade leveransmetoder.


Förutom att rent praktiskt testa och vidareutveckla ett markgående automatiserat leveranssystem på campus, syftar projektet KUL till att generera ny kunskap om hur stadslogistik påverkar miljön och hur övergången till autonoma lösningar påverkar samhället och infrastrukturen i stort. Dessutom kommer man genom intervjuer och fokusgrupper med användare och människor som kommer i kontakt med roboten i gatumiljö skaffa sig en uppfattning om vilken grad av social acceptans som finns för dessa nya lösningar. 

För att få en bred bild ingår både produktutvecklare, forskare, fastighetsägare och stadens trafikkontor i projektet, som också blir en del i Chalmers strävan, genom satsningen Five Star Campus, att skapa en attraktiv och experimenterande campusmiljö som synliggör både forskning och innovation i framkant.

— De som rör sig på campus är redan vana vid att befinna sig i en innovativ miljö. Här pågår till exempel flera energiprojekt och vi har tidigare haft en självkörande buss som trafikerat området. KUL-projektet helt i linje med den miljö vi vill skapa och roboten är verkligen något som kommer att sticka ut och väcka intresse på campus, säger Per Sunnergren på Johanneberg Science Park, som driver satsningen Five Star Campus tillsammans med Chalmers.

Klimatneutral Urban Logistik
Utvecklare av robotarna är startupbolaget HUGO som också leder projektet. Övriga partners är Chalmers, Chalmersfastigheter, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Johanneberg Science Park, Ernst Rosén, HSB Göteborg, Akademiska Hus och Trafikkontoret i Göteborgs Stad. Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Det har en total kostnad på 5,5 miljoner och pågår från november 2019 till och med maj 2021.

Läs mer: https://www.hugodelivery.com/

Content

För mer information, kontakta:

Per Sunnergren, Senior projektledare mobilitet

+46 70 645 70 42 per.sunnergren@johannebergsciencepark.com LinkedIn