Cleanpipe ny medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret!

4 juni 2020

Företaget Cleanpipe är den senaste i raden av nytillskott till Västsvenska Kemi- och Materialklustret! Med lång erfarenhet av underhåll av rör och ledningar hoppas Cleanpipe minska miljö- och klimatavtrycket, tillsammans med övriga parter.

Cleanpipe är ett fullserviceföretag inom avlopp, vatten och avfall. Fokus för de här tre områdena är att tillgodose kundens behov vad gäller rörinspektion, rörinfodring (relining), sanering, slamsugning, högtrycksspolning samt torr- och grävsugstjänster, och de erbjuder även tjänster inom TV-inspektion, rörinfodring och skonsam schaktning.

Varför har ni valt att gå med i Västsvenska Kemi- och Materialklustret?

- Vi är ett litet företag och har inga egna utvecklingsresurser i någon större utsträckning. Dessutom, till vår glädje, har vi ett flertal kunder i Klustret. Vi ser en möjlighet att kunna nätverka och lyssna av behov för att tillsammans kunna utveckla framtidens miljötjänster inom vårt område. Det innebär att vi kan ta oss an både utmaningar och möjligheter och där vi, förhoppningsvis, kommer att kunna se oss som en del av lösningen. Det kan till exempel handla om ny teknik för inspektion av rörledningar, säger Carina Nowak, Sälj- och marknadschef på Cleanpipe.

När ledningar, oavsett om de finns i en fastighet, i industrimiljö eller i infrastrukturen, har blivit slitna är metoder som relining ett utmärkt alternativ. Istället för att byta hela eller delar av befintligt ledningssystem kan man använda rörinfodring som innebär att man drar en härdplast-impregnerad polyesterstrumpa i ledningen eller röret. Resultatet blir ett nytt, mycket hållbart rör i röret. En statusbedömning inför ett ingrepp i avloppsystemet, oavsett vilken typ av ingrepp det är, görs genom TV-inspektion. De operatörer som jobbar med filmning av rör är specialutbildade och har utrustning, även ex-klassad, som ligger i framkant. Med deras specialfordon (torr- och grävsug) som har avancerad sugteknik frilägger de husgrunder, avloppsledningar, kablar, fjärrvärmerör och trädrötter på ett skonsamt sätt och med minimala ingrepp på omgivningen och miljön.

- Vi hoppas vi kan bidra med kunskap och erfarenhet kring tekniklösningar och utförande för att på ett miljöriktigt och skonsamt sätt underhålla ledningssystem samt vara med och, tillsammans med industrin, utveckla nya, effektiva lösningar som bidrar till ökad miljönytta. Vi kan också vara behjälpliga med information om det vi stöter på ute på fältet som kan bidra till andra branschers utveckling. Jag är väldigt nyfiken på hur tekniken både för att rengöra och inspektera ledningar skulle kunna utvecklas. Särskilt intressant och viktigt för oss är utveckling av material och lösningar som kan minska miljöpåfrestningen i det arbete vi gör. Elektrifiering av tyngre fordon vore oerhört intressant för oss om Klustret fokuserade ytterligare på, tillägger Carina.

Här kan du läsa mer om verksamheten i Västsvenska Kemi- och Materialklustret och satsningen Klimatledande Processindustri.

Content

Kontakt för frågor

Lars Josefsson, Insatsområde Returraffinaderi och klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 708 33 05 82
Skicka e-post
LinkedIn