Bostadsminister Per Bolund besöker Johanneberg Science Park

25 september 2019
Per Bolund, bostadsminister

Tillsammans med våra partners HSB och Riksbyggen välkomnar vi bostadsminister Per Bolund (MP) under fredagen den 27 september. Bolund kommer att besöka HSB Living Lab och Brf Viva och ta del av de innovationsprojekt som pågår där.

HSB Living Lab, som är ett unikt bostadshus och levande labb för framtidens hållbara boende. Här pågår ett femtiotal forskningsprojekt samtidigt i de boendes vardagsmiljö. Cirkulära kök, framtidens tvättvanor, test av innovativa fasadmaterial, energieffektivitet och uppkopplade bikupor är några aktuella exempel på forskning som bedrivs här. Projekten är inte bara initierade av HSB utan sker i samverkan med partners som är intresserade av att förändra och förbättra framtidens boende. 

Under besöket kommer bostadsminister Per Bolund få en guidad tur i huset och en presentation av olika forskningsprojekt, samtidig som han får möjlighet att träffa några av de boende.

>> Läs HSB:s pressinbjudan

Brf Viva är byggt för att bli Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt. I Brf Viva har Riksbyggen, baserat på forskning och tillsammans med samarbetspartners, skapat en unik boendemiljö ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

Per Bolunds besök inleds i orangeriet där representanter för Brf Vivas odlingsgrupp tar emot. På programmet står även bland annat en träff med en köpare till ungdomsettorna för 95 000 kronor och visning av de många hållbarhetslösningarna som energilagring i begagnande bussbatterier och klimatsmart betong.

>> Läs Riksbyggens pressinbjudan
 

Om HSB Living Lab
HSB Living Lab är en resa mot framtidens boende. Idén om ett levande lab för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och huset stod på plats 2016. Här bor och lever studenter, HSB-medlemmar och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och 2 000 sensorer lever ett 30-tal personer i en ständigt föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Livning Lab finns på Chalmersområdet och projektet är ett samarbete mellan 12 samverkanspartners och är en unik arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer.

Om Brf Viva
Namnet Viva betyder att leva och speglar det hållbara livet, som utvecklas i och runt bostadskvarteret. Projektet grundas i det arbete som görs inom ramarna för Riksbyggen Positive Footprint Housing, ett tvärvetenskapligt forskningsarbete med helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling som pågått i snart tio år.

Vunna insikter i forskningen får sin första praktiska tillämpning i bostadsrättsföreningen Viva med 132 lägenheter i Guldheden vid Chalmers och Johanneberg Science Park i Göteborg.

Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE - Research Institutes of Sweden.

Det unika med Brf Viva är att vi vågar införa framtidens bostadslösningar både när det gäller social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i full skala, även det som aldrig tidigare testats i bostadsprojekt i Sverige. Riksbyggen tar nu tillsammans med våra partners inom Positive Footprint Housing ett stort steg framåt för att skapa framtidens hållbara och attraktiva boende!

>> Läs Regeringens pressmeddelande

Content

För mer information, kontakta;

Eva Hellberg, Kommunikationschef

+46 709 58 21 10
Skicka e-post
LinkedIn