Biobaserade riskavfallsbehållare minskar koldioxidutsläpp

15 januari 2018
Projektgrupp Riskavfallsbehållare

Inom sjukvården används riskavfallsbehållare för att samla in och hantera allt avfall som kan vara smittförande, såsom kanyler, engångskläder, operationsdukar med mera. Dessa förbränns sedan. De tillverkas i dagsläget av fossilbaserad plast. Nu har istället en biobaserad produkt tagits fram som uppfyller alla funktionskrav och som inte leder till nettoutsläpp av koldioxid vid förbränning!

Behållarna skickas till förbränning för att destruera avfallet på ett säkert sätt. Idag görs riskavfallsbehållarna av polypropenplast av fossil råvara, vilket leder till utsläpp av fossil koldioxid vid förbränningen. I det här projektet tillverkas nu i stället riskavfallsbehållare av OrganoComp®, en biokomposit, alltså ett förnybart material som inte leder till några nettoutsläpp av koldioxid vid förbränning!

Hur skapades det här projektet och av vem?

- Idén att ta fram riskavfallsbehållare av biobaserat material blev till inom projektet Green Heart of Scandinavia där vi sökte efter nya biobaserade värdekedjor i västra Sverige och södra Norge. Vi intervjuade då bland andra upphandlingsansvariga vid Landstinget i Värmland och förstod att riskavfallsbehållarna kunde vara en intressant produkt att byta ut mot en biobaserad motsvarighet. Vi tog kontakt med OrganoClick som vi visste hade relevant kunskap om material och produktion av biokompositer och frågade om de skulle vara intresserade av att samverka med aktörer inom vården i ett innovationsprojekt för att ta fram en prototyp, säger Niklas Berglin, projektledare från NiNa Innovation.

Varför vände ni er till Johanneberg Science Park och Västsvenska Kemi- och Materialklustret?

För att delfinansiera projektet vände vi oss till det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation med en ansökan som beviljades sommaren 2016. Västra Götalandsregionen (VGR) har varit en viktig part i projektet, med ansvar för att inhämta användares synpunkter och utvärdera klimatnytta, och det var därför naturligt att formellt knyta projektet till en värdorganisation i regionen. Vi hade goda erfarenheter sedan tidigare av att samverka med Johanneberg Science Park (JSP). Det var också bra timing när Västsvenska Kemi- och Materialklustret just börjat bredda sin verksamhet mot materialområdet.

Vilken del i projektet är mest spännande?

- Det mest spännande med att ta fram biobaserade riskavfallsbehållare är den nära kontakten med användarna, mötet. Vi testar idén marknadsnära, vilket gör att projektet känns meningsfullt, säger Anna von Schenck, projektledare från NiNa Innovation.  – Det finns ju produktkrav omkring vad en riskavfallsbehållare ska klara och som beskriver vad vi som produktutvecklare har att förhålla oss till. Det leder till att vi har tät kontakt med användarna och har besökt både vårdenheter och förbränningsanläggningar för att kartlägga hur produkten används och vad den ska tåla, fortsätter Anna.

- Det finns också många aspekter i en kravspecifikation som inte mäts, därför är den täta kontakten med användarna så oerhört viktig, tillägger Jonna Bjuhr Männer, Miljöstrateg, från Västra Götalandsregionen

Vad är viktigast i projektet?

- Att få till låsmekanismen och designen på lådan, är nog det viktigaste i produktutvecklingen, säger Dan Blomstrand, affärsområdeschef biokompositer på OrganoClick. Vi vill göra en bättre och mer hållbar produkt än de som redan finns, men det är svårt på grund av att det ställs otroligt många och hårda krav på en riskavfallsbehållare. Samtidigt måste vi ju förhålla oss till det biobaserade materialet som har andra egenskaper än den plast riskavfallsbehållarna brukar göras av, samtidigt som produkten vi tar fram ska vara nära till kommersialisering, fortsätter Dan.

Vad är svårast?

- Jo, men det blir nog låsmekanismen och dubbellocket som har varit svårast. Det har varit huvudvärken! säger Dan.

Han tillägger att en stor drivkraft i projektet har varit att reducera klimatpåverkande utsläpp med 80-90%.  – Innan klimatpåverkan kan uppskattas måste produkterna definieras och detta är en utmaning att göra parallellt med produktutvecklingen.

Niklas tillägger, - Eftersom riskavfallsbehållare eldas upp och då automatiskt genererar koldioxidutsläpp har det varit viktigt att få fram en produkt som kan reducera koldioxidutsläppen och därmed reducera klimatpåverkan.

Kontaktperson NiNa Innovation:
Niklas Berglin
+46 737 18 00 49
niklas.berglin@ninainnovation.com

Content

Projektledare, Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Caroline Löfgren , (Tjänstledig)

+46 702 11 15 07
Skicka e-post
LinkedIn