Begränsad boendeparkering – ett steg närmare hållbarare mobilitetsvanor

5 februari 2021
Brf Viva

För att puffa de boende i den nya bostadsrättsföreningen Viva till en mera hållbar livsstil fattade Riksbyggen det djärva beslutet att inte erbjuda någon boendeparkering. I stället erbjuds ett smidigt alternativ genom ett nytt mobilitetskoncept som utvecklats inom Horisont 2020-projektet IRIS Smart Cities.

I en brant sluttning intill ett grönområde i centrala Göteborg byggdes bostadsrättsföreningen Viva som ett referensprojekt för initiativet Positive Footprint Housing. Initiativet är en tvärvetenskaplig plattform där Riksbyggen i samverkan med akademiska och offentliga partners strävar efter en hållbar bostads- och stadsutveckling ur ett helhetstänkande kring såväl social och ekonomisk som ekologisk hållbarhet.

– Att bygga ett hus som var bilfritt var en viktig del av vår hållbarhetsambition och något vi gjorde mycket tydligt för potentiella bostadsrättsköpare från första början. Vi upplevde aldrig att avsaknaden av boendeparkering var något stort problem för dem. Kanske var det för att vi också kommunicerat att det skulle finnas alternativa mobilitetslösningar, säger Charlotta Brolin, hållbarhetsexpert på Riksbyggen.


– Brf Viva var ett pilotprojekt även för Göteborgs stad i och med att Riksbyggen fick tillstånd att bygga bostäder utan de 0,5–0,2 parkeringsplatser per hushåll som normalt krävs. Det var antagligen också något som gjorde det möjligt att bygga här över huvud taget. Det skulle ha varit väldigt svårt att få plats med ett parkeringsgarage under markplan på den här fastigheten, säger David Backelin på Trafikkontoret i Göteborgs stad.

Parallellt med byggprocessen som slutfördes 2018 samarbetade Riksbyggen med transportkonsultföretaget Trivector i det EU-finansierade projektet IRIS Smart Cities där Göteborg är en av tre europeiska Lighthouse-städer som fått i uppdrag att utveckla, testa och slutligen reproducera innovativa lösningar på områdena energi, mobilitet och IKT. IRIS Smart Cities lade alltså grunden för att Trivector skulle kunna utveckla och implementera sin mobilitetstjänst EC2B i ett pilotprojekt i brf Viva, som drivs av Trivectors dotterbolag EC2B Mobility.

EC2B-konceptet kombinerar flera olika mobilitetsalternativ i en och samma mobilapp, som de boende i brf Viva får tillgång till. En flytt till ny bostad ses som ett bra tillfälle att anta nya mobilitetsvanor. EC2B erbjuder därför också de boende personlig rådgivning och stöd när det gäller mobilitet och bjuder in till demotillfällen då de olika fordonen kan provköras.

– Vi har använt de boende i brf Viva lite som försökskaniner i det här experimentet. Det har varit otroligt värdefullt för oss att få testa detta på riktigt och kunna samverka med användarna för att utveckla tjänsten. säger Lennart Persson, vd för EC2B.

Alla mobilitetsalternativ samlade i en app

I det stora cykelrummet, där höga fönster bjuder på en vacker utsikt över gården och balkongerna i brf Viva, förvarar de boende sina privata cyklar. De har också tillgång till ett gemensamt verkstadsrum där de kan reparera och underhålla sina cyklar. Här finns också elcyklarna (både vanliga och lådcyklar) som de boende fritt får använda och bokar via EC2B:s bokningssystem. Nycklar förvaras i ett digitalt nyckelskåp som man också öppnar med appen. Appen är också kopplad till elbilspoolen med tre bilar parkerade utanför byggnaden. De boende betalar för tiden de använder bilarna.

Bike room brf Viva

– Cyklarna tillhandahålls av företaget GoRide och bilarna av Our Green Car. Att upphandla från olika leverantörer är en styrka i vår affärsmodell där vi kan ha ett attraktivt erbjudande både för de boende och för mobilitetsföretagen, säger Lennart Persson.

Det unika med EC2B-konceptet är att användarna även kan köpa biljetter till kollektivtrafiken genom ett samarbete med Västtrafik. Det är första gången ett svenskt kollektivtrafikbolag tillåter digitala biljettköp via en app från ett privat företag. Inledningsvis erbjöd Riksbyggen EC2B-appens användare rabatterade biljettpriser för att uppmuntra folk att börja använda tjänsten.

Lärdomar från pilotprojektet

Som pilotprojekt för konceptet MaaS (Mobility as a Service) var EC2B av stor betydelse för att ta reda på hur väl det togs emot av användarna samt om och hur det förändrade deras vanor. Undersökningar genomfördes därför både före lanseringen och ett år efter.

Första undersökningen gick ut till alla som hade skrivit på kontrakt för någon av de 132 lägenheterna i brf Viva i slutet av 2016. 47 procent svarade. Undersökningen visade att många av köparna visserligen lockades av Vivas hållbarhetsambitioner men det mest övertygande argumentet verkade ändå ha varit det centrala läget. Lite drygt hälften av de svarande sade att tillgången till en mobilitetspool var viktig för deras beslut.

Privat bil var ett vanligt transportsätt för de svarande innan de flyttade till brf Viva. Många sade dock att de planerade att sälja sina bilar före flytten. Sammantaget planerade de svarande att sälja 19 av totalt 58 bilar. När samma frågor ställdes i den andra undersökningen ett par veckor före flytten till brf Viva visade svaren från 32 svarande att de tillsammans planerade att minska det totala antalet bilar från 28 till 7, en markant större minskning jämfört med första undersökningen.

En sökning i officiella register visar att de 170 vuxna som är folkbokförda på brf Vivas adress tillsammans äger totalt 32 bilar. Det motsvarar 0,18 bilar per person, vilket är fler än förväntat med tanke på att det inte finns någon boendeparkering. Men det är färre än för hela Göteborgs stad där antalet är 0,28 bilar per person.

– Att brf Viva inte är en hundra procent bilfri bostadsrättsförening ännu är inte särskilt förvånande. Vanans makt är stor. Och människor behöver både en puff och ett bekvämt alternativ för att göra det hållbara valet. En sak vi ser är bland annat att vi behöver erbjuda ett prisvärt alternativ åt dem som gärna tar bilen till fritidshuset över helgerna, säger Lennart Persson, vd för EC2B.

Värt att notera är också att de som fortfarande äger en bil och har ordnat med parkering någon annanstans i området generellt använder bilen mindre än tidigare och har en tendens att uträtta fler ärenden samtidigt för att bilen är parkerad längre hemifrån. Jämfört med undersökningar om mobilitetsvanor i hela Göteborgs stad gör de boende i brf Viva bara hälften så många resor med bil som den genomsnittliga Göteborgaren.

Resultat efter ett års användning av EC2B

Så hur användes tjänsten EC2B första året? Data från bokningsappen visar att vanliga tvåhjuliga elcyklar var mest populärt med en topp under sommarmånaderna när de bokades så mycket som 200 gånger per månad. Det ställer höga krav på underhållet av cyklarna, vilket behöver vara budgeterat för. De trehjuliga lådcyklarna användes däremot jämnt över året och bokades omkring 25–30 gånger i månaden. De tvåhjuliga cyklarna bokades mer under vardagar och lådcyklarna användes mer under helgerna.

Näst efter att gå till fots var kollektivtrafik det vanligaste transportsättet bland de svarande i undersökningen. Försäljningen av kollektivtrafikbiljetter via EC2B-appen hade en topp med nästan 200 sålda biljetter i månaden under sommaren 2019 när Riksbyggen under en begränsad tid erbjöd de boende i brf Viva 25 procents rabatt på biljettpriset. När kampanjen var över verkade användarna återgå till att använda Västtrafiks egen app för att köpa sina biljetter.

På frågan hur ofta de använder EC2B-appen svarade de flesta en gång i månaden medan 25 procent sade att de använder den en gång i veckan. Lådcyklarna användes mest för att handla och de tvåhjuliga elcyklarna för att pendla till arbete och skola, uträtta arbetsrelaterade ärenden och hälsa på familj och vänner. Bilpoolsbilar användes för en rad olika privata ärenden, inhandling och fritidsaktiviteter men också för att pendla till arbete och skola. Resorna med bilpoolsbilar är däremot betydligt färre och kortare jämfört med privata bilar.

Viva inner court-yard

Förändring tar tid

Genom en kontinuerlig dialog med de boende i brf Viva håller mobilitetstjänsten EC2B på att utvecklas och justeras efter användarnas beteenden och behov. Utifrån Viva-modellen har ett andra pilotprojekt inletts som erbjuder en hållbar mobilitetstjänst för verksamma på Campus Johanneberg i närheten.

Sammantaget har de boende i brf Viva uppskattat mobilitetstjänsten och har i stor utsträckning förändrat sina mobilitetsvanor, men långt ifrån alla har gett upp sina privata bilar. En radikal förändring tar tid att etablera sig. Mobilitetstjänsterna är nya på marknaden och befinner sig i trial-and-error-fasen när man försöker samordna och paketera en rad olika tjänster som erbjuds av olika aktörer.

– Vi följer den kontinuerliga användningen och utvecklingen med stort intresse. Framför allt när det gäller bilägandet kommer vi nog att se en större förändring om ett par år när människor blivit mer vana vid de delade tjänsterna. Vi ser redan att bilarna som parkeras på andra platser används mindre, säger Charlotta Brolin på Riksbyggen, som nu tar med bil- och cykelpooler i planeringen av flera av sina stadsnära byggnader.

– Det pågår ett paradigmskifte där vi går från en samhälls- och stadsutveckling som sedan 1950-talet varit mycket bilcentrerad. Det sker inte över en natt. Men under de sju år jag har arbetat med parkeringsfrågor har jag sett en tydlig förändring i attityden hos fastighetsägare som nu är mycket mer villiga att erbjuda olika slags mobilitetstjänster för att hålla nere det nödvändiga antalet parkeringsplatser, säger David Backelin på Trafikkontoret i Göteborgs stad.

– Jag tror många fastighetsägare känner att detta är angeläget och att de riskerar att missa tåget om de inte hoppar på det nu. Delad mobilitet är vägen framåt och kommer till slut att utgöra en naturlig del av den urbana livsstilen, avslutar Lennart Persson, vd för EC2B.

IRIS Smart Cities

Ett femårigt EU-projekt med start 1 oktober 2017. Inom IRIS ska vi testa nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Totalt samverkar 43 aktörer från 9 länder. Johanneberg Science Park koordinerar projektet på uppdrag av Göteborgs Stad.

Läs mer om IRIS

EU Hoizon logo       IRIS logo

Content

For more information, contact:

Eva Edman Pavic, Projektkoordinator

+46 721 63 28 64 eva.pavic@johannebergsciencepark.com LinkedIn