Avsiktsförklaring mellan Johanneberg Science Park och Landvetter Södra Utveckling AB

13 april 2021
Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB och Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park

Ett samarbete har inletts med fokus på erfarenhetsutbyte kopplat till innovation för hållbar stadsutveckling. Avtalet signerades i vårsolen den 30 mars.

Det som förenar är ett gemensamt intresse att skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling i Landvetter Södra. Syftet är att stärka de olika aktörernas utvecklingsförmåga utifrån ett holistiskt perspektiv, vilket innebär att stadens olika komponenter behöver samspela likt ett ekosystem. Detta kan till exempel inkludera samspelet mellan energi och mobilitetslösningar, eller hur sunda byggnadsmaterial och klimatsmart byggande kan hänga ihop med både fysisk och psykisk hälsa.

— Johanneberg Science Park är en strategiskt viktig partner för oss i kommande arbete med konkretisering och genomförandet av innovativa lösningar i utvecklingen av Landvetter Södra. De har med sig tidigare erfarenheter från projekt med flera av våra exploatörer i konsortiet. Tidigare satsningar som de varit involverade i ser vi kan komma till användning och i bästa fall skalas upp i Landvetter Södra, säger Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB.

— Landvetter Södra är ett strategiskt, ambitiöst och långsiktigt stadsutvecklingsprojekt. Ett spännande sammanhang som ytterligare breddar vårt nätverk och där vår kompetens och erfarenhet kan nyttjas för att snabbare skala upp hållbara lösningar, säger Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park.

Samarbetet omfattar att utveckla en struktur för innovationsarbetet i de olika faserna inom utveckling av Landvetter Södra. Exempel på aktiviteter och mål är:

  • Snabbare nå FNs hållbarhetsmål. Konkretisering och urval ska göras i samarbetet
  • Samverka med forskning nationellt och internationellt
  • Utveckla och konkretisera framtagen innovationsstrategi för Landvetter Södra
  • Sprida kunskap och skapa affärsmöjligheter nationellt och internationellt
  • Identifiera och samverka med andra aktörer

Om Landvetter Södra - en ny hållbar stad
Landvetter Södra Utveckling AB i Härryda kommun står inför ett unikt och spännande projekt - att bygga ett helt nytt hållbart samhälle från början. Med ledorden innovativ, modern, internationell och mänsklig kommer framtidens stad att utvecklas. Planerna omfattar 10 500 bostäder med plats för 25 000 invånare. Landvetter Södra kommer att byggas i nära anslutning med Göteborg-Landvetter Airport och Airport City. Det ligger mellan Göteborg och Borås, de två största städerna i västra Sverige, som under de kommande 15 åren kommer att ha ett arbetsmarknadsområde som omfattar 1,75 miljoner invånare. När den nya staden byggs från början, finns det unika möjligheter att använda den senaste tekniken och bygga för "morgondagens värderingar" och ideal. Vi planerar för ett samhälle som är hållbart, även i ett långsiktigt perspektiv. Vi kommer att bygga en naturorienterad, miljömedveten stad från grunden. Landvetter Södra kommer att bli en vacker och miljövänlig stad från vilken det är lätt att resa, men ännu skönare att återvända hem.

Läs mer om Landvetter Södra >>

Content

För mer inforation, kontakta:

Mats Bergh, VD

+46 708 16 75 94 mats.bergh@johannebergsciencepark.com LinkedIn