Autonoma last-mile-transporter med Forsåker i Mölndal som testcase

10 maj 2022
Visionsbild Forsåker. Copyright Mölndala Fastighets AB

I det nystartade projektet Samverkande Autonoma Transporter hölls nyligen en workshop om utmaningar och möjligheter för implementering av automatiserade last-mile gods- och persontransporter. Deltagarna analyserade hur dessa lösningar kan implementeras i Forsåker.

I projektet Samverkande Autonoma Transporter testas hur gods- och persontransporter kan samexistera i stadsmiljö. Ett av casen är Forsåker i Mölndal, där Johanneberg Science Park driver innovationsarbetet i Innovation Forsåker, tillsammans med Mölndal Energi och Mölndala Fastighets AB.

I workshopen fokuserades särskilt på att identifiera potentiella synergier i samordnade systemlösningar av de två transportslagen och fordonstyperna, i motsats till att behandla dem separat, samt hur dessa lösningar kan implementeras i bebyggd miljö, som exempelvis i Forsåker. Det upplevdes väldigt positivt att många olika branscher möttes för att tillsammans diskutera konkreta förslag på lösningar. Flexibilitet i både sinne, ritningar och detaljplaner är viktigt för att implementera den här typen av lösningar med självkörande, autonoma mobilitetsrobotar.

Att också hitta affärsmodeller för den här typen av tjänster är viktigt för att få till ett sömlöst system.

- Det har visat sig vara en ögonöppnare för deltagarna att den här typen av teknik och tjänster är så pass mogen. Det är därför av stor vikt att vi som jobbar med stadsutveckling samlas och med öppet sinne höjer vår kunskap och tar höjd för nya lösningar för hållbar logistik som autonoma fordon och leveransrobotar. Det och mycket annat kommer att förändra hur vi ska utveckla, leva i och förvalta städer nu och framåt, säger Rickard Malm, projektledare Innovation Forsåker, på Johanneberg Science Park.

Workshopen är en del av projektet Samverkande Autonoma Transporter, som finansieras av Vinnova och Drive Sweden. Partners i projektet är Akademiska Hus, Chalmers, Chalmersfastigheter, Ericsson, Framtiden Byggutveckling, Göteborgs Stad (trafikkontoret), Göteborgs Universitet, Hugo Delivery (projektledare), Johanneberg Science Park, Keolis, Landvetter Södra Utveckling AB, Mölndala Fastighets AB, PostNord, Riksbyggen, Skanska, Tele2, Västtrafik och Wallenstam.

Här kan du läsa mer om projektet: https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/samverkande-autonoma-transporter-sat

Innovationsutvecklingen i Forsåker syftar till att skapa ett mervärde med smarta lösningar för både boende och näringsidkare samt skapa en attraktiv stadsdel. Bakom Innovation Forsåker står Mölndal Energi AB, Mölndala Fastighets AB och Johanneberg Science Park. Här kan du läsa mer om Innovation Forsåker.

Content

Vill du veta mer?

Rickard Malm, Projektledare

+46 736 20 29 46 rickard.malm@johannebergsciencepark.com

Vill du veta mer?

Per Sunnergren, Senior projektledare mobilitet

+46 70 645 70 42 per.sunnergren@johannebergsciencepark.com LinkedIn