Återvinning av fosfor leder till hållbar värld - minskar både resursslöseri och klimatpåverkan

6 oktober 2017
Ash2Phos

Fosfor är ett helt nödvändigt grundämne för att vi ska ha ett hållbart och produktivt jordbruk och kunna försörja människorna på vår jord med mat. Fosfor har dock blivit en bristvara. På ett fullbesökt frukostseminarium i september beskrevs hur ny återvinningsteknik utvecklas för att skapa hållbart jordbruk och matproduktion. Arrangör var förutom Västsvenska Kemi- och Materialklustret, COWI och Gladium AB/EasyMining

Den senaste medlemmen i Västsvenska Kemi- och Materialklustret, Gladium, samverkar med ett företag som heter EasyMining kring ny teknik för att återvinna fosfor ur slam. Tekniken kallas Ash2Phos. Fosfor är en bristvara och idag bryter fosfor man ur gruvor vilket långsiktigt inte är en hållbar lösning. Fosfor behöver därför i större utsträckning ingå i den cirkulära ekonomin, eftersom det idag endast finns ett fåtal reserver eller fyndigheter i världen som vi kan utvinna fosfor ur. I den energikrävande brytningen från dessa gruvor får man dessutom med sig oönskade ämnen som kadmium och fluor.

Genom att ställa högre krav på återvinning av fosfor från slam kan EasyMining med projektet Ash2Phos producera kommersiellt användbara fosforprodukter från aska av förbrännt avloppsslam. Fosfor nyttiggörs på så sätt som en ren produkt, samt att spridningen av oönskade ämnen i naturen minskar. Företaget EasyMining utvecklar, tillsammans med COWI, en anläggning som utvinner fosforprodukter från aska av förbränt avloppsslam.

- Jämfört med flera stora länder i Västeuropaligger Sverige idag efter när det kommer till arbetet med att återvinna fosfor från slam. För att förändra detta krävs det att Sveriges offentliga verksamheter och politiker får möjlighet att uppmärksamma betydelsen av fosforåtervinning. Samtidigt måste forskning ta fram lösningar för hur fosfor kan återvinnas medan näringslivet har som uppgift att kommersialisera forskningens teoretiska lösningar. Vi på EasyMining ser Västsvenska Kemi och Materialklustret på Johanneberg Science Park som en perfekt plattform för att sammanföra dessa tre parter för att på så sätt bidra till en hållbar utveckling och tillväxt, säger John Svärd, affärsutvecklare på EasyMining.

En första anläggning planeras i Sverige och intresset i Europa är stort med Tyskland i spetsen. Tyskland har nu röstat igenom ett lagkrav på att återvinna minst 50% av fosforn från avloppsslam innan 2030. Under hösten 2017 kommer ett storskaligt pilotförsök att utföras i Helsingborg. Målet är sedan att en komplett anläggning med kapacitet att utvinna fosfor ur ca 30 000 ton slamaska om året, ska stå klar 2020.

Läs mer om Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

Content

Klusterledare

Lars Josefsson, Klusterledare - Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 708 33 05 82
Skicka e-post
LinkedIn