Är vi redo för en samhällsomvandling?

18 oktober 2017
bild

IQ Samhällsbyggnad presenterade på onsdagen sin nya idéskrift i Göteborg, tillsammans med Johanneberg Science Park. Med skriften vill vill intensifiera och konkretisera debatten kring vad vi måste förändra och vilka åtgärder vi behöver göra för att åstadkomma lösningar, säger Erik Westin, ordförande i IQ Samhällsbyggnads Omvärld- och framtidsutskott.

I idéskriften beskrivs fyra utmanande normskiften i samhället: Vardagslivets normer, Ägande kontra delande, Bilen som norm för vår byggda miljö och Multistadielivet - som påverkar samhället, ofta i konflikt med existerande strukturer och värderingar. I skriften presenteras även sex trender, som utskottet identifierat som viktiga för att söka fördjupad kunskap om och förstå konsekvenserna av. Dessa trender är: Människans påverkan på miljön, Demografisk förändring, Urbanisering, Fler om mindre och fler om samma, Klyftor och skillnader och Digitaliseringen som spelförändrare.

Deltog i panelen under frukostseminariet gjorde:

  • Anna-Johanna Klasander, forsknings- och utvecklingschef, White arkitekter
  • Tord Hermansson, Director, Research & External Contracts, Volvo Cars
  • Björn Marklund, stadsbyggnadschef Mölndals stad

Under frukosten diskuterades också frågeställningar kopplade till idéskriftens utpekade trender och normer i bikupor runt borden. Runt borden lyftes bland annat vikten av att lagstiftningen måste möta samhällsutmaningarna snabbare och att vi med hjälp av flyttkedjor måste använda det befintliga bostadsbeståndet bättre. Dessutom efterfrågades innovationstävlingar inom ekonomi och juridik, inte bara inom stadsutveckling, för att hitta nya lösningar och sätt att utforma vårt samhälle.

- Från frukosten här på Johanneberg Science Park tar jag med mig det stora, omedelbara engagemanget som de här frågorna väcker. Vi har också fått många kloka kompletterande inspel till vårt fortsatta arbete. Jag hoppas nu, och förväntar mig, att vår idéskrift fortsätter att vara en katalysator och inspirationskälla för att fortsätta arbetet mot att rusta oss för framtiden, ute i organisationerna, säger Erik Westin från IQ Samhällsbyggnad.

Läs idéskriften från IQ Samhällsbyggnad "Är vi redo för en samhällsomvandling?" här.

På bilden: Björn Marklund, stadsbyggnadschef Mölndals stad, Maria Ådahl, Open Arena - Urban Development, Johanneberg Science Park, Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad, Anna Johanna Klasander, forsknings- och utvecklingschef, White Arkitekter, Tord Hermansson, Director, Research and External Contracts Volvo cars, Magnus Brink sekreterare, Omvärlds- och framtidsutskottet IQ Samhällsbyggnad och Erik Westin, ordförande, Omvärlds- och framtidsutskottet IQ Samhällsbyggnad.