Anna Nilsson-Ehle ny ordförande för Johanneberg Science Park

9 juni 2022
Anna Nilsson-Ehle

Johanneberg Science Park delar nu ordförande med sitt äldre syskon, Lindholmen Science Park, när Anna Nilsson-Ehle tar över efter Tomas Kåberger. Framåt ser hon gärna att Göteborgs tre Science Parks samarbetar mer och fördjupat för att stärka varandra.

— Lindholmen, Johanneberg och Sahlgrenska Science Parks har redan idag ett nära samarbete som vi är väldigt stolta över. Det finns ingen konkurrens utan en tro på att vi blir starka tillsammans genom våra komplementära, och ibland överlappande, fokusområden. Det är en bransch i sig att vara en neutral arena som förmår ta sig an komplexa samhällsutmaningar och sy ihop projektsamarbeten med olika typer av aktörer. Jag har med mig en bestämd uppfattning om att det är av stor vikt att dessa arenor finns, säger Anna Nilsson-Ehle.

Anna Nilsson-Ehle är civilingenjör vid Chalmers, har lång näringslivserfarenhet och en rad tunga styrelseposter i meritlistan. Bland annat är hon styrelseordförande i Vinnova, SIQ och Lindholmen Science Park, och sedan maj 2022 även för Johanneberg Science Park. 1999 – 2004 ledde hon, som VD, arbetet med att uppföra Universeum (invigt 2001) och utsågs för det till Årets projektledare 2001. Hon ledde SAFER - fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers från 2006 till 2017, och var i den rollen även profilledare inom SO Transport.

— Vi ser med tillförsikt fram emot Anna Nilsson-Ehles ordförandeskap. Hennes bakgrund och övriga engagemang gör att hon är väl insatt i vår bransch och våra utmaningar. Särskilt hennes bakgrund inom fordonsutveckling är intressant för oss då vi ser hur samhällsbyggnad och mobilitet vävs ihop allt mer. Vi behöver förfina våra gränssnitt till andra Science Parks, säger Mats Bergh, vd på Johanneberg Science Park.

Johanneberg Science Park fokuserar på samhällsbyggnad, energi och material och står nu bland annat inför utmaningen att gå ifrån demonstrationsprojekt till innovationer som skalas upp i nya stadsdelar. Man är till exempel med och driver innovation på Gibraltarvallen och Oklandsåsen i Göteborg och Forsåker i Mölndal. Här glider ofta fokusområdena in i varandra och innefattar även ytterligare aspekter, till exempel Lindholmens fokusområde mobilitet.

— Jag tror att en viktig sak man kan hjälpa varandra med är förståelsen för olika aktörers perspektiv så att man kan få olika sektorer att närma sig varandra, säger Anna Nilsson-Ehle. Men nu ser jag först och främst fram emot att lyssna och lära av ägare, partners och personal – vad är det ni drömmer om?

Content

För mer information, kontakta:

Mats Bergh, VD

+46 708 16 75 94 mats.bergh@johannebergsciencepark.com LinkedIn