AllAgeHub - Idégenerera på workshops med oss!

20 april 2018
VR glasögon

Nu bjuder AllAgeHub in dig som arbetar inom akademi, näringsliv eller civilsamhälle till workshops för att tillsammans hitta och utveckla nya lösningar som bidrar till att människor, oavsett funktionsvariation och ålder, kan leva självständiga och trygga liv.

Workshopparna för idégenerera kring nedan identifierade utvecklingsområden kommer hållas under maj och juni.
Det finns begränsat antal platser per aktör och workshop, det är först till kvarn som gäller så anmäl dig redan idag!

Plats: Biotech center, Arvid Wallgrens Backe 20, plan 5.

Workshop: Digital tillgänglighet
Hur kan vi öka tryggheten för äldre, som befinner sig i det digitala utanförskapet, att använda digital teknik i sin vardag?

Den 21 maj, klockan 10–15, kaffe serveras 9:30 och vi bjuder på enkel lunch.
Sista datum för anmälan: Den 11 maj.

Workshop: Tillgänglig kommunikation
Hur kan vi tillämpa befintliga beprövade kommunikationsmetoder i LSS-verksamheter så att personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter kan uttrycka sina behov och ha inflytande i sina liv?

Den 1 juni, klockan 10–15, kaffe serveras 9:30 och vi bjuder på enkel lunch.
Sista datum för anmälan: Den 25 maj.

Workshop: Behovsanpassade lösningar
Hur kan individer som bor på landsbygden och har inköp som insats bli mer självständiga och delaktiga i sina inköp?

Den 11 juni, klockan 10–15, kaffe serveras 9:30 och vi bjuder på enkel lunch.
Sista datum för anmälan: Den 1 juni

Mer informaton och anmälan

Har du frågor om workshopparna, kontakta;

Anna Karlsson
0708-32 15 07
anna.karlsson@allagehub.se