Ali Tabrizi vill sätta Göteborg på världskartan genom att med SME-nätverket skapa nya marknader.

13 mars 2020
Ali Tabrizi

Ali Tabrizi är vår senaste nyrekrytering och vår nya företagsutvecklare, han kommer arbeta med SME-området och med nätverksföretagen, bland annat. Nedan berättar han hur!

- Tanken är att jag ska hoppa in de befintliga projekten som vi redan har igång och bidra i de planerade aktiviteterna. Jag är taggad och vill sätta igång direkt, det finns mycket spännande att sätta tänderna i. Jag vill bidra med långsiktigt systematiskt tänkande och är inte alls intresserad av snabba och kortsiktiga resultat! Han ser fram emot utmaningen att kunna bidra till Johanneberg Science Parks helhet för att hitta kopplingar mellan olika initiativ och projekt, och han tror inte att det räcker att ”bara” leverera förväntade resultat, utan addera mervärde i varje steg.

- Tillsammans med mina grymma kollegor ska jag väl ladda min roll med innehåll och samtidigt ser jag mig själv som en utmanare. I varje möte ställer jag mig alltid frågan hur jag kan bidra till kundens hållbarhetsarbete utifrån min roll och där vi befinner oss idag. I ett större perspektiv blir frågorna annorlunda: hur kan vi bidra till ett hållbart och jämlikt Göteborg? Hur ska vi förbereda och organisera oss för ett samhälle som förändras snabbt och där framtiden kan upplevas som osäker? Bland annat beroende på klimatförändringar och ekonomiska förutsättningar. Här på Johanneberg Science Park finns alla möjligheter att bidra till ett hållbart och resilent samhälle!, säger Ali.

- Johanneberg Science Park är en tydlig plattform för att skapa hållbara lösningar tillsammans med det stora nätverket som vi faktiskt har. Min framtidsspaning är att näringslivet bör ta en större roll i omställningen och visa ledarskap mot en cirkulär ekonomi, där resurseffektivitet och nya uppdaterade materialflöden ska gå hand i hand. Där endast förnyelsebar energi tillsätts. I detta ligger även att sluta producera det som skapar problem för planeten och människor och fasa ut avfall helt och hållet. Framförallt kan företagen SME-nätverket föregå med gott exempel och skapa nya marknader. Speciellt med tanke på att fler pålästa företag och konsumenter ställer större krav på hållbara produkter och tjänster. Låt oss skapa nya samarbeten som möjliggör en omställning för en framtidssäkrad värld. Tillsammans kan vi sätta Göteborg på världskartan och infria visionen om både ett hållbart och jämlikt samhälle!

Content

Kontaktperson

Ali Tabrizi, Företagsutvecklare

+46 703 10 33 04
Skicka e-post
LinkedIn