10 miljoner till testbädd för skötsel av grönytor

7 maj 2020
Slottsskogen

Satsningen på testbädden Hållbara Smarta Parker i Göteborg fortsätter med stöd av Vinnova, som beviljat ytterligare finansiering under tre år till projektet. Genom digitalisering vill man skapa ett helt nytt genomgripande system och helhetskoncept för skötsel av grönytor och två av Göteborgarnas mest älskade parker, Trädgårdsföreningen och Slottsskogen, är redan uppkopplade.

Genom digitala sensorer i marken och på maskiner, tillsammans med högupplösta satellitbilder, hoppas man kunna skapa en helhetsbild som gör att man kan arbeta mer behovsstyrt samt lägga grund för skiftet till en elektrifierad maskinpark.

— Vi vill gå från ett arbetssätt där vi utför olika uppgifter enligt ett regelbundet tidsschema till att göra insatser när de verkligen behövs. Detta blir ju möjligt om vi har digitala sensorer som kan ge oss information om till exempel fuktighet i marken och ljusinsläpp på olika platser. Denna information, tillsammans med data som visar hur våra maskiner används, blir också en viktig komponent när vi ska ta steget mot en fossilfri maskinpark, säger Mats Pervik på Göteborgs Stads Leasing som leder projektet.

Testbäddarna som redan installerats i Trädgårdsföreningen och Slottsskogen är en del av samarbetet Hållbara Smarta Parker som initierades av Johanneberg Science Park, Husqvarna, park- och naturförvaltningen samt ett antal övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad, under 2018. Med den nya finansieringen, där Vinnova bidrar med fem miljoner kronor och medverkande partners skjuter till ytterligare fem miljoner kronor, vill man fördjupa och bredda satsningen med fler aktörer. Ett viktigt tillskott är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som bidrar med vetenskaplig utvärdering och analys.

— Grönytor är en viktig del av människors välbefinnande, inte minst i urbana miljöer, Målsättningen är förstås att genom effektiv användning av resurser kunna fortsätta underhålla dessa viktiga andningshål i en växande stad, men även att öka biodiversitet och minska skötselns miljöpåverkan. Testbädden vi bygger upp kommer att vara en öppen arena där vi välkomnar olika aktörer som vill prova innovativ teknik, tjänster eller arbetsmetoder som kan stötta dessa mål, säger Evdoxia Kouraki, projektledare på Johanneberg Science Park.

Hållbara Smarta Parker
Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, park- och naturförvaltningenidrotts- och föreningsförvaltningenmiljöförvaltningenLokalförvaltningenBostads AB PoseidonGöteborgs Stads Leasing ABJohanneberg Science ParkHusqvarna ABDecerno AB och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Det initiala arbetet med att utveckla testbädden har finansierats av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) och letts av Johanneberg Science Park. Projektet finansieras mellan 2020-2023 med 5 miljoner av Vinnova i utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar. Medverkande partners bidrar med ytterligare 5 miljoner.

Läs mer >>

Content

För information, kontakta:

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17 evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com LinkedIn