Kontaktuppgifter till dagens gröna finansiärer, företag och arrangörer

Green phone for the right calls

Varsågod, dagens alla talare på ett och samma digitala visitkort. Ta en eller några nya, gröna kontakter redan idag och lyft din idé till nästa nivå!

Content

Finansiärer

John Sandström - BioInnovation
www.bioinnovation.se
john.sandstrom@univarsolutions.com
0705-95 10 81

Heléne Öhrvall - Almi  
www.almi.se/vast
helene.ohrvall@almi.se
0705-79 79 25

Moa Boëthius - Västra Götalandsregionen 
www.vgregion.se/regional-utveckling/soka-stod/
moa.boethius@vgregion.se
070-020 64 57

Hanna Ekberg - Klimatklivet, Länsstyrelsen Västra Götaland
lansstyrelsen.se/vastragotaland  
hanna.ekberg@lansstyrelsen.se 
0761-26 52 65

Jonas Bergqvist -  Almi Invest Greentech
www.almi.se/almi-invest/om-almi-invest/greentech/
greentech@almiinvest.se
jonas.bergqvist@almiinvest.se
0702-82 63 30

Anna Delin - Vinnova 
www.vinnova.se
anna.delin@vinnova.se
08-473 30 79

Ida Norén & Martin Svensson - Energimyndigheten
www.energimyndigheten.se
hallbar.affarsutveckling@energimyndigheten.se

ida.noren@energimyndigheten.se  016-544 20 84
martin.svensson@energimyndigheten.se  016-544 24 84

Clas Tegerstrand & Lars Gustavsson - Cofiad
www.cofiad.se/
clas.tegerstrand@cofiad.se 072-310 33 06
lars.gustavsson@cofiad.se 070-836 55 99

Företag

Hanna Johansson - Adsorbi
hanna@adsorbi.com  070 335 68 14

Peter Holmdahl & Ingrid Holmdahl - House of Hemp 
peter.holmdahl@houseofhemp.se  073-726 11 26
ingrid.holmdahl@houseofhemp.se  073-389 38 03

Mats Johansson & Jan Ekman - LTI Utveckling och Fastigheter
mats@lti.nu  070-438 63 26
jan@janekman.se  070-531 62 70

Innovationsstödjare

EUSME-Support
Andreas Englund

andreas.englund@ivl.se  010-788 69 26 

Industriell Dynamik 
Kattis Nordström
, Johanneberg Science Park 
kattis@johannebergsciencepark.com 070-935 38 60
Susanna Kindberg, RISE
susanna.kindberg@ri.se 070-345 89 38
Kent Rundgren, Chalmers Industriteknik 
kent.rundgren@chalmersindustriteknik.se 073-079 42 83

Klimat2030
Hedvig Pollak 
hedvig.pollak@johannebergsciencepark.com 073-565 16 03

Klimatledande Processindustri
Hanna Paradis 

hanna.paradis@johannebergsciencepark.com 076-611 31 06

Fick du en grön idé? Perfekt. Kontakta mig!

Hedvig Pollak, Projektledare

+46 735 65 16 03 hedvig.pollak@lindholmen.se LinkedIn

Kontaktperson för innovationscheckar

Katarina Nordström, Affärsutveckling

+46 709 35 38 60 katarina.nordstrom@johannebergsciencepark.com LinkedIn