Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB

styrelsearbete exemplifierat av  kvinna i halvfigur vid dator i en avskalad kontorsmiljö,

Diplomutbildning i Styrelsearbete
Jämställd Styrelse - JGL
Konsultstöd
Rekrytering

Content

Vår mission är att bidra till ett samhälle där kvinnor ges lika rättigheter och möjlighet att själva skapa sina liv. När kvinnor kan bidra på lika villkor som män ökar välståndet i samhället och skapar ett mer jämställt samhälle. Att ge kvinnor samma möjligheter att delta på lika villkor på arbetsmarknaden bidrar till att ökad ekonomisk produktivitet och tillväxt. Forskningen visar att jämställda styrelser ger bredare perspektiv och bättre förmåga att analysera omvärlden och därmed ta kloka beslut.
Vi erbjuder styrelser och valberedningar stöd i och kunskap om hur man bedriver ett jämställt och hållbart styrelsearbete. Efter många års erfarenhet av styrelsearbete, ledarskap och entreprenörskap vill fortsätta påverka och bidra till att fler kvinnor att väljs in i svenska bolagsstyrelser.

Med vår styrelseutbildning vill vi engagera och höja kompetensen inom styrelsearbete. Vi vill uppmuntra till nya arbetsformer och bidra till att skapa dialog i debatten jämställdhet. Målet med utbildningen är att du efteråt kan agera mer professionellt, effektivt och värdeskapande i ditt styrelsearbete.


KOMMANDE UTBILDNINGSOMGÅNGAR 

Vid anmälan, uppge i meddelanderutan: RABATTKOD JSP

Erbjudandet ger hela 10% rabatterat pris per deltagare och riktas till ägare, anställda och styrelsemedlemmar i företag som är med i Johanneberg Science Parks SME-medlemsnätverk


https://www.sakrakvinnor.se/