Effort Consulting AB

mörk öppen jord och barmark, en sork står på bakbenen och spanar

Kontakta Effort när ni vill få igång eller vidareutveckla ett strategiskt och operativt hållbarhetsarbete

Content

Erbjudande Johanneberg Science Park 


Kort om Effort Consulting AB 


Kontakta Effort när ni vill få igång eller vidareutveckla ett strategiskt och operativt hållbarhetsarbete. Fråga oss om hållbarhet, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och nulägesanalyser. Vi är experter på att utveckla verksamheter som kan leda till olika certifieringar – kvalitet, miljö eller arbetsmiljö. Alla medlemmar i JSP har möjligheten till specialerbjudande på valda inspirationsseminarier, utbildningar eller nulägesanalyser. 

Inspirationsseminarier, 3 h
Basmedlem: 12.000 SEK per halvdag ex moms
Guldmedlem: 10.000 SEK per halvdag ex moms
Tillkommer faktiska utlägga för resor och ev omkostnader. 
Gäller för upp t o m 10 deltagare per gång.
Titlar
1. ISO 9001 för chefer och nyckelpersoner
2. ISO 14001 för chefer och nyckelpersoner
4. ISO 45001 för chefer och nyckelpersoner
5. Introduktion till hållbarhet och CSR – för chefer och nyckelpersoner
6. Systematiskt arbetsmiljöarbete – enligt AFS 2001:1
7. Organisatorisk och Social Arbetsmiljö – enligt AFS 2015:4 
8. Riskbaserad revision – enligt nya ISO 19011
9. Säkerhetskultur i praktiken
10. Kommunicera och rapportera hållbarhet 


Kvalificerade utbildningar
Diplomerad hållbarhetsspecialist, fem moduler á tre dagar (ordinarie pris 59.000 kr)
Basmedlem: 57.000 kr 
Guldmedlem: 55.000 kr 
Diplomerad KMA-samordnare, 3 dagar (ordinarie pris 14.500 kr)
Basmedlem: 14.000 kr 
Guldmedlem: 13.000 kr 
Praktisk Internrevision: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 3 dagar (ordinarie pris 14.500)
Basmedlem: 14.000 kr 
Guldmedlem: 13.000 kr 
Diplomerad Internrevisor – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 3+3 dagar (ordinarie pris 25.000 kr)
Basmedlem: 24.000 kr 
Guldmedlem: 22.000 kr 
Tillkommer moms samt kostnader för måltider 250 kr ex moms per dag.

Nulägesanalyser 
Basmedlem 
Gapanalys ISO 9001 inkl handlingsplan, 1 dag – 19.000 kr 
Gapanalys ISO 14001 inkl handlingsplan, 1 dag – 19.000 kr
Gapanalys ISO 45001 inkl handlingsplan, 1 dag – 19.000 kr
Gapanalys annan standard eller annat kravdokument inkl handlingsplan, 1 dag – 19.000 kr 
Gapanalys ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 inkl handlingsplan, 2 dagar – 30000 kr
Guldmedlem
Gapanalys ISO 9001 inkl handlingsplan, 1 dag – 15.000 kr 
Gapanalys ISO 14001 inkl handlingsplan, 1 dag – 15.000 kr
Gapanalys ISO 45001 inkl handlingsplan, 1 dag – 15.000 kr
Gapanalys annan standard eller annat kravdokument inkl handlingsplan, 1 dag – 15.000 kr 
Gapanalys ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 inkl handlingsplan, 2 dagar – 25.000 kr
Resekostnader och moms tillkommer. 


Välkommen att kontakta oss!
Martin Freed, 0706-95 97 96 
martin.freed @effort.se 
www.effort.se