Vad är Bioekonomiriksdagen?

Bild

Varje år hålls sedan några år tillbaka en Bioekonomiriksdag som samlar ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare inom samhällsbyggnadssektorn för att kraftsamla.

Content

Initiativtagarna till Bioekonomiriksdagen är IKEM, Innovations- och kemiindustrierna, som i sin tur tillsammans med en region utser värdorganisationer, som varierar från år till år.

Bioekonomiriksdagen är en plattform för erfarenhetsutbyte och för att skapa samsyn kring strategier och förutsättningar som behöver politiskt stöd. Tillsammans kan vi driva på utvecklingen och bli ett föredöme inom den nya bioekonomin.

Bioekonomiriksdagen 2018 arrangerades av Region Värmland, Paper Province, Skogsindustrierna, Karlstads universitet, Lantbrukarnas Riksförbund, Bioeconomy Region, The Wood Region och IKEM.

http://www.regionvarmland.se/event/bioekonomiriksdagen/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/sven-erik-bucht-deltar-pa-bioekonomiriksdagen-i-karlstad-och-besoker-storfors/

Bioekonomiriksdagen 2017 arrangerades av Processum, Cleaner Growth, Skogsindustrierna, Vinnova, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Örnsköldsvik kommun och IKEM.

http://www.biobusinessarena.com/Kalender/bioekonomiriksdag-2017/
http://northswedencleantech.se/sv/aktuellt/nyheter/missa-inte-bioekonomiriksdagen-i-ornskoldsvik/