Biobaserade riskavfallsbehållare

bild

Inom sjukvården används behållare för att hantera alla smittbärande föremål och avfall som ska förbrännas. Dessa behållare går inte att materialåtervinna på grund av att de innehåller smittbärande föremål och avfall. I dagsläget görs dessa behållare av polypropenplast av fossil råvara. Men i det här projektet tillverkas nu riskavfallsbehållare av pappersmassa, alltså ett förnybart material!

Content

Vad innebär projektet?
En ritning och prototyp i olika storlekar av riskavfallsbehållaren har tagits fram som håller sjukvårdens krav gällande funktion. Den ska till exempel gå att använda enligt de behov som finns, till exempel gå att stapla. Riskavfallsbehållarna tillverkas av företaget OrganoClick som producerar produkter av trä och pappersmassa. Det görs även LCA-analyser av riskavfallsbehållarna för att jämföra dem med liknande produkter på marknaden.

Projektet genomförs av ett kommunen Östfold i Norge, Region Värmland och Västra Götalandsregionen och leds av Johanneberg Science Park.

Har någonting varit överraskande eller svårt i projektet?
Projektet har varit förankrat i Västra Götalandsregionens innovationsplattform vilket har bidragit till att riskavfallsbehållarna blivit marknadsanpassade. I innovationsplattformen finns testgrupper med konstellationer av vårdpersonal som fastställt att produkten håller de krav som finns. I projektet finns hela kedjan av producenter och konsumenter vilket har gjort att projektet har gått snabbt att utveckla och utvärdera.

Varför är projektet viktigt?
Genom att tillverka behållare av förnyelsebart material minskas beroendet av produkter som är tillverkade av fossil råvara. På så sätt kan koldioxidutsläpp minskas. Det blir också lättare att visa på ytterligare affärsmöjligheter för produkter tillverkade av träråvara eftersom projektet har tagit fram en konkret produkt.


När    Juni 2016 – vinter 2017

Vem    Östfold, Region Värmland, Västra Götalandsregionen och Johanneberg Science Park
 

Verksamhetsansvarig

Caroline Löfgren, Klusterledare och verksamhetsansvarig Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 702 11 15 07
Skicka e-post
LinkedIn