Vill du bli medlem?

bild

Som medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret får du tillgång till ett brett nätverk av organisationer och företag som vill arbeta för en fossiloberoende framtid.

Content

Du får själv bestämma hur aktiv medlem du vill vara. Som aktiv medlem kan du delta i arbetsgruppsmöten där vi diskuterar hur specifika delar av branschen eller olika produkter kan utvecklas och hur vi snabbare kan nå ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Du ingår då i ett nätverk av aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga.

Vi erbjuder:
Ett forum att lyfta och driva centrala frågor.
Möjlighet att initiera och delta i projekt.
Nätverksaktiviteter som seminarier, workshops, konferenser och dialogträffar.
Möjlighet att delta i våra arbetsgrupper.
Om du vill veta mer om hur man blir medlem eller har andra frågor, kontakta oss gärna nedan!

Här kan du läsa mer om Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

Verksamhetsansvarig

Caroline Löfgren, Processledare Klimatledande Processindustri och verksamhetsansvarig Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 702 11 15 07
Skicka e-post
LinkedIn

Klusterledare

Lars Josefsson, Insatsområde Returraffinaderi och klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 708 33 05 82
Skicka e-post
LinkedIn