Medlemmar

Medlemmar och finansiärer

I Västsvenska Kemi- och Materialklustret samverkar aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga med ambitionen att bidra till en fossilfri region och tillväxt i Västra Götalandsregionen.

Content

En förutsättning för att lyckas med en hållbar kemi är att samla representanter från näringsliv, akademin, institut och offentliga parter – vilka möts i klustret.

Västsvenska Kemi- och Materialklustrets fem fokusområden är:
- Förnybara råvaror till kemi- materialprodukter samt fordonsbränslen
- Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
- Material
- Resurs- och energieffektivitet
- Återvinning

Klustret driver dessa frågor genom att delta i eller arrangera seminarier, företagsträffar, möten med beslutsfattare samt genom att initiera eller delta i innovations- och utvecklingsprojekt. Det sker även samverkan med aktörer utanför klustret samt andra kluster i Sverige och Europa.

Som medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret får man, utöver ett nätverk av olika aktörer, möjlighet att initiera och driva centrala frågor och projekt. Vill du gå med? Läs mer här.

Västsvenska Kemi- och Materialklustret - Samverkan för Västsveriges fossiloberoende:
Adven, AGA, Akzo Nobel, Bilfinger, Borealis, Business Region Göteborg, Chalmers, Chalmers Industriteknik, Confidere, Cowi, Ecobiz, Gladium, Göteborg Energi, Hansson & Friborg, Hogia, Högskolan i Borås, Inovyn, IKP Industri Kemiproduktion AB, Liquid Wind, IVL Svenska Miljöinsitutet, Johanneberg Science Park (värdorganisation), JWR, Lysekils kommun, Meva Energy, Neste, Nortons Holdings, Nouryon, Preem, Perstorp, Profu, Renova, RISE, Scandinavian Enviro Systems, Siemens, Stena Metall, Stenungsunds kommun, Swedegas, Swerea, Södra, Västra Götalandsregionen och ÅF.

Externa finansiärer:
Vinnova och Västra Götalandsregionen.

   VinnovaVästra Götalandsregionen