Västsvenska Kemi- och Materialklustret

bild

I Västsvenska Kemi- och Materialklustret samverkar aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga med ambitionen att bidra till en fossilfri region och tillväxt i Västra Götalandsregionen.

Content

Västsvenska Kemi- och Materialklustret arrangerar seminarier, företagsträffar, möten med beslutsfattare samt genom att initiera eller delta i innovations- och utvecklingsprojekt. Det sker även samverkan med aktörer utanför Klustret samt andra kluster i Sverige och Europa.

Som medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret får man, utöver ett nätverk av olika aktörer, möjlighet att initiera och driva centrala frågor och projekt. Vill du gå med? Läs mer här.

Västsvenska Kemi- och Materialklustret - Samverkan för Västsveriges fossiloberoende:
Adesso Bioproducts, Adven, AGA, Akzo Nobel, Bilfinger, Borealis, Business Region Göteborg, Chalmers, Chalmers Industriteknik, Confidere, Cowi, Designed Chemistry, Ecobiz, Gladium, Göteborg Energi, Hansson & Friborg, Hogia, Högskolan i Borås, Inovyn, IKP, IVL Svenska Miljöinsitutet, Johanneberg Science Park (värdorganisation), JWR Engineering, Liquid Wind, Lysekils kommun, Meva Energy, Novoplast, Nouryon, Preem, Perstorp, Profu, Rejlers, Renova, RISE, Scandinavian Enviro Systems, Siemens, Stena Metall, Stenungsunds kommun, Swedegas, Swerea IVF, Södra, Västra Götalandsregionen och ÅF.

Västsvenska Kemi- och Materialklustret finansieras av medlemmarna, Vinnova och Västra Götalandsregionen.

   VinnovaVästra Götalandsregionen

Kontaktperson, Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Caroline Löfgren, Klusterledare och verksamhetsansvarig Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 702 11 15 07
Skicka e-post
LinkedIn

Kontaktperson, Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Lars Josefsson, Klusterledare - Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 708 33 05 82
Skicka e-post
LinkedIn