Västsvenska Kemi- och Materialklustret

bild

I Västsvenska Kemi- och Materialklustret samverkar aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga med ambitionen att bidra till en fossilfri region och tillväxt i Västra Götalandsregionen.

Content

Västsvenska Kemi- och Materialklustret arrangerar seminarier, företagsträffar, möten med beslutsfattare samt genom att initiera eller delta i innovations- och utvecklingsprojekt. Det sker även samverkan med aktörer utanför Klustret samt andra kluster i Sverige och Europa.

Som medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret får man, utöver ett nätverk av olika aktörer, möjlighet att initiera och driva centrala frågor och projekt. Vill du gå med? Läs mer om Klimatledande Processindustri och Klustret här.

Västsvenska Kemi- och Materialklustret - Samverkan för Västsveriges fossiloberoende:
Adesso Bioproducts, Adven, Afry, Akzo Nobel, Borealis, Business Region Göteborg, Chalmers, Chalmers Industriteknik, Cleanpipe, Confidere, Cowi, Designed Chemistry, Fortum Waste Solutions, Gladium, Göteborg Energi, Hansson & Friborg, Hogia, Högskolan i Borås, Inovyn, IKP, IVL Svenska Miljöinstitutet, Johanneberg Science Park (värdorganisation), JWR Engineering, Linde, Liquid Wind, Lysekils kommun, Meva Energy, Novoplast, Nouryon, Ohla Plast & Färgteknik, Out of Ocean, Preem, Perstorp, Profu, Rejlers, Renova, RISE, Scandinavian Enviro Systems, Siemens, Stena Metall, Stenungsunds kommun, Swedegas, RISE IVF, Södra, Vattenfall och Västra Götalandsregionen.

Västsvenska Kemi- och Materialklustret finansieras av medlemmarna, Vinnova och Västra Götalandsregionen.

   VinnovaVästra Götalandsregionen

Kontaktperson, Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Hanna Paradis, Processledare Klimatledande Processindustri och Verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 766 11 31 06
Skicka e-post
LinkedIn

Kontaktperson, Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Lars Josefsson, Insatsområde Returraffinaderi och klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 708 33 05 82
Skicka e-post
LinkedIn