Testbädd Göteborg

bildcollage

Johanneberg Science Park driver arbetet med att samla aktörer regelbundet för att inspireras och diskutera kring testbäddar: utveckling, affärsmodeller och samverkansmöjligheter. Testbädd Göteborg tar avstamp i testbäddar, initiativ och program som pågår med målet att lyfta nivån ytterligare och öppna för nya aktörer.

Content

Testbäddar är delade utvecklingsmiljöer som driver innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. Möjligheterna för både näringsliv och samhälle att bidra till lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar, ökar om de snabbt och säkert kan testas i simulerade eller verkliga miljöer.   

Göteborgsregionen har en ledande position nationellt och flest testbäddar i landet. Under de senaste åren har en mängd större och mindre testbäddar – i form av fysiska anläggningar och olika grad av test i verkliga miljöer – byggts upp och utvecklats. I dialog med näringslivet identifierades behovet av att samordna nya satsningar för testbäddar och förenkla för små- och medelstora företag att medverka. 

Testbädd Göteborg ska genom samverkan på en helt ny nivå göra det möjligt att accelerera utvecklingen, bygga unik, världsledande kunskap och ta tillvara regionens innovationskraft för att möta morgondagens utmaningar. 

Testbädd Göteborg är en satsning som inkluderar hela staden; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut, science parks och är initierat av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, RISE, Chalmers och Göteborgs Universitet. From 2022 har Johanneberg Science Park uppdraget att driva testbäddsträffarna. 
Läs mer om Testbädd Göteborg

Vill du veta mer? Kontakta

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17 evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com LinkedIn