Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

I insatsområde Kompetensförsörjning arbetar vi övergripande med kunskapsöverföring och nätverkande för strategiskt viktiga frågor rörande kompetensutveckling och -försörjning i regionen. Här utvecklas arbetet med att öka medvetenheten kring kunskaps- och utbildningsbehov för industrisektorn och vi samarbetar med regionens utbildningscentrum för att matcha kompetensbehov med efterfrågan på arbetsmarknaden.

Content

2016 gjordes en kompetenskartläggning i regionen. Västsvenska Kemi- och Materialklustret ser som en av sina viktigaste roller att främja en god kompetensförsörjning inom kemiområdet i Västra Götalandsregionen. Syftet med denna utredning är att bidra till att ge svar på de utmaningar kemiindustrin står inför avseende framtida kompetensförsörjning, men också att ge underlag för en mer kontinuerlig dialog med företagen kring efterfrågestyrd kompetensförsörjning.
Klicka här för att ta del av den.

Kontakt för frågor

Lars Josefsson, Insatsområde Returraffinaderi och Kompetensförsörjning samt klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 708 33 05 82 lars.josefsson@johannebergsciencepark.com LinkedIn