Klimatledande Processindustri

illustration med gräs och fabrik i bakgrunden mot blå himmel

Västsverige är Sveriges processindustriella hjärta. Här finns den absoluta merparten av Sveriges raffinaderikapacitet och Sveriges största kemiindustrikluster. Skogsindustrin, en av världens största massaproducenter agerar tillsammans med regionens starka återvinnings- och energiaktörer för att en hållbar industriell omställning står högt på agendan i Västsverige. Omställningen har redan startat. Klimatledande Processindustri baseras på Västsvenska Kemi- och Materialklustrets verksamhet och medlemmar.

Content

Klimatledande Processindustri strävar efter en fossiloberoende industriregion som är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror. Detta stärker svensk konkurrenskraft och bidrar till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Satsningen är finansierad av Vinnova och Västra Götalandsregionen och koordineras av RISE och Johanneberg Science Park genom Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

Läs mer

www.klimatledandeprocessindustri.se

 Västra Götalandsregionen logga

VINNOVA logga

Hanna Paradis
Processledare Klimatledande Processindustri och Verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Hanna Paradis

Magnus Andersson
Processledare Klimatledande Processindustri och Insatsområdesledare Förnybart

Magnus K Andersson (RISE)

Tove
Kommunikatör

Tove Arnsvik Bjurefalk

Elin Hermansson
Insatsområdesledare Returraffinaderi, Klimatledande Processindustri

Elin Hermansson

Maria Edvall
Insatsområde Klimatledande Processteknik

Maria Edvall, RISE