Klimatledande Processindustri

illustration med gräs och fabrik i bakgrunden mot blå himmel

Lindholmen Science Park är från 2024 värd för Klimatledande Processindustri.

Content

Från och med 2024 är Lindholmen Science Park värd för Klimatledande Processindustri. 
Läs mer
https://www.johannebergsciencepark.com/nyheter/lindholmen-science-park-…

Västsverige är Sveriges processindustriella hjärta. Här finns den absoluta merparten av Sveriges raffinaderikapacitet och Sveriges största kemiindustrikluster. Skogsindustrin, en av världens största massaproducenter agerar tillsammans med regionens starka återvinnings- och energiaktörer för att en hållbar industriell omställning står högt på agendan i Västsverige. Omställningen har redan startat.

Klimatledande Processindustri strävar efter en fossiloberoende industriregion som är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror. Detta stärker svensk konkurrenskraft och bidrar till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Satsningen är finansierad av Vinnova och Västra Götalandsregionen och koordineras av RISE och Johanneberg Science Park genom Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Klimatledande Processindustri baseras på Västsvenska Kemi- och Materialklustrets verksamhet och medlemmar.

Läs mer https://klimatledande.lindholmen.se/

 

 Västra Götalandsregionen logga

VINNOVA logga