Klimatledande Processindustri

Klimatledande Processindustri - gör världen coolare

Västsverige är Sveriges processindustriella hjärta. Här finns den absoluta merparten av Sveriges raffinaderikapacitet och Sveriges största kemiindustrikluster. Skogsindustrin, en av världens största massaproducenter agerar tillsammans med regionens starka återvinnings- och energiaktörer för att en hållbar industriell omställning står högt på agendan i Västsverige. Omställningen har redan startat.

Klimatledande Processindustri strävar efter en fossiloberoende industriregion som är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror. Detta stärker svensk konkurrenskraft och bidrar till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Satsningen är finansierad av Vinnova och Västra Götalandsregionen och koordineras av RISE och Johanneberg Science Park genom Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

Klimatledande Processindustri baseras på Västsvenska Kemi- och Materialklustrets verksamhet och medlemmar.

Här kan du läsa Klimatledande Processindustris årsberättelse för 2019.

Klimatledande Processindustri

Satsningen Klimatledande Processindustri är uppdelat i fyra insatsområden där vår verksamhet bedrivs. ...

Västsvenska Kemi- och Materialklustret

I Västsvenska Kemi- och Materialklustret samverkar aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga med ambitionen att bidra till en fos...

Vill du bli medlem?

Som medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret får du tillgång till ett brett nätverk av organisationer och företag som vill arbeta för en fossil...

Kontakta oss!

Nedan finns kontaktuppgifter till medarbetarna i Klimatledande Processindustri/Västsvenska Kemi- och Materialklustret....