Insatsområden i Klimatledande Processindustri

Klimatledande Processindustri

Övergripande arbetar Klustermotorn med att skapa nya innovationer som kräver långsiktig samverkan, ofta mellan olika branscher. Här utvecklas arbetet med att initiera projekt, kunskapsöverföring och nätverkande. Satsningen Klimatledande Processindustri är uppdelat i fyra insatsområden, som beskrivs nedan, där verksamhet fokuserad inom olika fokusområden bedrivs.

Content