Innovation Forsåker

Forsåker. Copyright: Mölndala Fastighets AB

Arbetet med att utveckla den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal som ska bebyggas med cirka 3 000 bostäder och 4 000 arbetsplatser pågår för fullt. Mölndal Energi AB, MölnDala Fastighets AB och Johanneberg Science Park startar nu en gemensam satsning för att utveckla innovationer med huvudfokus på energi och mobilitet i Forsåker. Vi söker nu fler aktörer som vill delta!

Content

Vill du skala upp, replikera och utveckla nya, smarta innovationer i en verklig stadsdel? I målsättningen att utveckla en trygg stad, stärka förutsättningarna för växande näringsliv och bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för långsiktigt hållbar utveckling, bidrar Innovation Forsåker genom att utveckla och skala upp innovativa lösningar för att skapa hållbarhetseffekter. Lösningar som vi kan sprida vidare till andra städer inom hållbar stadsutveckling, både nationellt och internationellt.

Mölndal stad har gett MölnDala Fastighets AB uppdraget att leda exploateringen av Forsåkerområdet. Mölndal Energi AB ansvarar för utbyggnad av elnät, fjärrvärme och fjärrkyla i området. Tillsammans med Johanneberg Science Park ska nu innovativa samarbetsprojekt genomföras inom hållbar stadsutveckling i samspel med de befintliga bostadsexploatörerna. Inom Forsåkerprojektet samarbetar MölnDala Fastighets AB med sex bostadsexploatörer.

Innovationsutvecklingen i Forsåker skapar ett mervärde för både boende och näringsidkare med smarta lösningar och skapar en attraktiv stadsdel. Bakom Innovation Forsåker står Mölndal Energi AB, Mölndala Fastighets AB och Johanneberg Science Park.

Nyheter om Innovation Forsåker

Autonoma last-mile-transporter med Forsåker i Mölndal som testcase

Stora möjligheter till innovativa och klimatsmarta lösningar i Forsåker

Är du intresserad av att delta i Innovation Forsåker? Klicka här för att anmäla dig!

Här kan du läsa mer om vad som sker i den nya stadsdelen Forsåker.

Intresserad av att veta mer?

Rickard Malm, Projektledare

+46 736 20 29 46 rickard.malm@lindholmen.se