Senaste nytt

Höst i Slottsskogen

Ta del av som händer eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Content

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Mars 2021
Nyhetsbrev November 2020

Träd och badtemperatur först ut i Göteborgs digitaliseringsplattform - 210325

Framtidens smarta städer bygger i hög grad på digitalisering och samordning av stora mängder data. För att kunna hantera detta ska Göteborgs Stad utveckla en så kallad City Information Platform (CIP) och först ut som pilotprojekt är testbädden Hållbara Smarta Parker, där sensorer ska effektivisera arbetet kring trädbevattning och mätning av badvattentemperatur.
Läs artikeln 

Flera nya idéer får grönt ljus av Hållbara Smarta Parker - 210317

Nu knyts fler innovatörer som vill testa idéer till testbädden Hållbara Smarta Parker. I vår går startskottet för nya spännande projekt för ökad hälsa, optimerad maskinpark, behovsstyrd vattning och automatisk badtemperatur.  
Läs artikeln

Grönare städer med digitaliserad parkvård - 210301

Ett övergripande digitalt system skulle kunna förbättra och effektivisera stadens skötsel av parker och grönområden. Det menar IT-konsultföretaget Decerno som genom sin medverkan i testbädden Hållbara Smarta Parker får möjlighet att utveckla och testa ett behovsstyrt verksamhetssystem i samverkan med aktörer från Göteborgs Stad, Sveriges Lantbruksuniversitet och andra företag. 
Läs artikeln

Testbädd Hållbara Smarta Parker - förprojekt

Det är möjligt att bättre planera och genomföra skötseln av utemiljö baserat på ett bättre underlag som smarta mätsystem kan leverera. Den slutsatsen drar Anders Kristoffersson, Sveriges Lantbruksuniversitet, i sitt förprojekt till Hållbara Smarta Parker. Framåt vill man fortsätta studera möjligheterna utifrån verksamhetsanpassning. 
Läs rapporten

Ny testbädd söker gröna innovationer - 201115

Hållbara Smarta Parker är en satsning på innovation och utveckling inom skötsel av grönytor. I ett samarbete mellan kommun, akademi och näringsliv används ett antal grönytor i Göteborg för att testa nya arbetssätt och hjälpmedel. Nu söker man fler samarbetspartners med innovativa idéer kring framtidens hållbara grönområden.
Läs artikeln

Slottskogen blir uppkopplad mot framtiden - 200512

Slottsskogen är nu uppkopplad som en del av testbädden Hållbara Smarta Parker. Med drygt 40 sensorer ute i parken samt på maskiner och fordon vill man i ett brett samarbete undersöka hur framtidens skötsel av stadens grönytor kan förbättras genom att bland annat öka takten mot en fossilfri maskinpark och att hitta nya behovsstyrda arbetssätt.
Läs artikeln

10 miljoner till testbädd för skötsel av grönytor - 200507

Satsningen på testbädden Hållbara Smarta Parker i Göteborg fortsätter med stöd av Vinnova, som beviljat ytterligare finansiering under tre år till projektet. Genom digitalisering vill man skapa ett helt nytt genomgripande system och helhetskoncept för skötsel av grönytor och två av Göteborgarnas mest älskade parker, Trädgårdsföreningen och Slottsskogen, är redan uppkopplade.
Läs artikeln 

Hållbara Smarta Parker

Öppen och innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden...

Varför behövs testbädden?

Testbädd - en väg till innovativa och effektiva lösningar ...

Vill du vara med?

Nu välkomnar vi dig som har idéer på hur vi tillsammans kan utveckla framtidens hållbara grönytor. En möjlighet att prova nya saker, testa idéer och n...

Fokusområden: hållbarhet, effektivitet, rekreationsvärde

Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbela...

Innovationsområden

Några inriktningar är valda för att skapa värde och nytta inom. Alla som testar och utvecklar projektidéer i Hållbara Smarta Parker behöver påvisa vil...

Projekt

Ett axplock av några projekt är nu igång. Här testas och utvecklas lösningar som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverk...

Partners och kontaktpersoner

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, akademi och näringsliv....