Partners och kontaktpersoner

personer med laptops utomhus på en bänk

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, akademi och näringsliv.

Content

Göteborgs Stads Leasing AB 

Mats Pervik, Affärsenhetschef Service och utveckling
mats.pervik@gsl.goteborg.se 

031-368 49 16

Tomas Carlsson, Kundansvarig Affärsenhet Fordon 
tomas.carlsson@gsl.goteborg.se

Göteborgs Stad - Park- och naturförvaltningen 

Jenny Olsson, Avdelningschef offentliga miljöer
jenny.olsson@ponf.goteborg.se
031-365 58 92

Emil Björklund, Förvaltningscontroller
emil.bjorklund@ponf.goteborg.se
031-365 59 66

Göteborgs Stad - Idrotts- och föreningsförvaltningen 

Torbjörn Kihl
thorbjorn.kihl@ioff.goteborg.se

031-368 20 00

Göteborgs Stad-  Lokalförvaltningen

Sofia Stenberg, Samordnare Område Mark
sofia.stenberg@lf.goteborg.se

031-365 00 00

Jan-Olof Andrén, Enhetschef Område Mark 
jan-olof.andren@lf.goteborg.se
031-3650762

Husqvarna AB 

Jörgen Lundgren, New Business Solution Manager 
Jorgen.Lundgren@husqvarnagroup.com 
0739 17 59 81

Sveriges lantbruksuniversitet 

Anders Kristoffersson, Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
anders.kristoffersson@slu.se
040-415136

Decerno AB 

Henrik Karlsson, Consultant Manager
henrik.karlsson@decerno.se

Viktor Hellman, Affärsutvecklingschef IoT
viktor.hellman@decerno.se

Johanneberg Science Park 

Evdoxia Kouraki, Projektledare
evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com
0709 32 92 17

Göteborgs Stad - Miljöförvaltningen

Bostads AB Poseidon

Hållbara Smarta Parker

Öppen och innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden...

Varför behövs testbädden?

Testbädd - en väg till innovativa och effektiva lösningar ...

Fokusområden: hållbarhet, effektivitet, rekreationsvärde

Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbela...

Innovationsprojekt

Just nu pågår en mängd aktiviteter för att testa och utveckla lösningar som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverkan. D...

Partners och kontaktpersoner

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, akademi och näringsliv....

Rapport från förprojekt

Det är möjligt att bättre planera och genomföra skötseln av utemiljö baserat på ett bättre underlag som smarta mätsystem kan leverera. Den slutsatsen ...