gröngräs

.

.

.

Hållbara Smarta Parker

Öppen och innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden

Det ligger in i tiden att tänka om. Hur kan vi bli bättre på att fördela våra resurser och skapa smartare system för skötsel av våra parker och grönytor? Vilket resultat når vi med ny teknik som möjliggör övergång från frekvens- till behovsstyrda insatser? Hur utformar vi bäst våra utemiljöer utifrån boendes och besökarnas perspektiv?

Testbädden Hållbara Smarta Parker i Göteborg är en möjlighet att prova nya saker som är öppen för alla. Du kan testa idéer och nya koncept i en verklig miljö, i en stad där pulsen kring grönytor är så viktig. 

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen, Familjebostäder, Göteborgs Stads Leasing ABJohanneberg Science ParkSveriges lantbruksuniversitet, Decerno AB och Husqvarna AB

Testbädden initierades 2018 i ett samarbete mellan Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad och Husqvarna. Arbetet med att utveckla testbädden finansierades av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) tom augusti 2020. Ytterligare utveckling finansieras mellan 2020-2023 med 5 miljoner av Vinnova i utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar. Medverkande partners (Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stads Leasing ABJohanneberg Science ParkSveriges lantbruksuniversitet) bidrar här med ytterligare 5 miljoner. Läs pressmeddelandet

Nyhetsbrev

Följ och ta del av det senaste med nya projekt och partners via nyhetsbrevet.
Läs det senaste alternativt anmäl dig som prenumerant.

Varför behövs testbädden?

Testbädd - en väg till innovativa och effektiva lösningar ...

Vill du vara med?

Nu välkomnar vi dig som har idéer på hur vi tillsammans kan utveckla framtidens hållbara grönytor. En möjlighet att prova nya saker, testa idéer och n...

Fokusområden: hållbarhet, effektivitet, rekreationsvärde

Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbela...

Innovationsområden

Några inriktningar är valda för att skapa värde och nytta inom. Alla som testar och utvecklar projektidéer i Hållbara Smarta Parker behöver påvisa vil...

Projekt

Ett axplock av några projekt är nu igång. Här testas och utvecklas lösningar som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverk...

Senaste nytt

Ta del av som händer eller prenumerera på vårt nyhetsbrev. ...

Partners och kontaktpersoner

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, akademi och näringsliv....

Med stöd från:
vinnova

 

Vill du veta mer, kontakta;

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17 evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com LinkedIn