FED − Fossil-free Energy Districts

Samarbete för att testa nya sätt att använda och handla med överskottsenergi.

Content

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med åtta starka partners.

Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.

Under 2017−2019 utgör Campus Johanneberg själva testbädden. FED finansieras av Urban Innovative Actions, Europakommissionens initiativ för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Iréne Svensson
Internationella relationer

Iréne Svensson

Claes Sommansson
Open Arena - Energy

Claes Sommansson

Pia Schmidtbauer
Projektkommunikatör

Pia Schmidtbauer